Dansk virksomhedskultur er vejen til innovative møder

Udstationerede danske ledere viderefører ubevidst en åben virksomhedskultur, der er baseret på tillid, samarbejde og ligeværd. Værdierne fremmer innovation, og det er derfor afgørende for virksomheders udvikling. Virksomheder som Carlsberg og FLSmidth bruger ligefrem den danske virksomhedskultur som et brand. De fremhæver arbejdspladsens konsensuskultur og de flade hierarkier, og verden tager godt imod.

Men husker vi altid at tage vores egen medicin? Udlever og vedligeholder vi værdierne i vores hverdag – også når vi holder møder? Det er ikke altid de velrenommerede danske ledelsesværdier afspejler sig i vores mødeledelse, så vi udnytter potentialet til at skabe engagerende og innovative møder.

Værdierne fra virksomhedskulturen skal også afspejle sig i mødekulturen

Virksomhedskulturen er limen, der binder organisationen sammen – og mødekulturen er limen, der binder møderne meningsfuldt sammen. Kulturen er udtryk for ‘den måde vi gør tingene på’. Med en virksomhedskultur – og mødekultur – baseret på tillid, samarbejde og ligeværd, har vi en oplagt mulighed for at skabe en innovativ og produktiv mødekultur.

Men disse værdier kræver også en meget bevidst mødeledelse, fordi værdierne kan risikere at blive fortolket som laissez-faire møder med for meget sniksnak. Omvendt er der heller ikke brug for en autoritær mødeleder, der sidder for bordenden og beslutter og styrer. Derimod er der brug for en faciliterende mødeledelse, hvor ledelsesopgaven består i at sætte retning og sikre at alle deltagere bidrager ligeværdigt og værdifuldt til drøftelser og udvikling af løsninger og beslutninger. Hvor deltagerne bliver opfordret til og tør sige deres mening og formulere deres idéer ud fra netop den viden og faglighed, de sidder inde med.

“Hvis vi i Danmark kan få det ry og image, at vi er gode til at afholde møder, hvor der foregår fantastisk, pædagogisk og uformel vidensdeling og læring, har vi fat i en potentiel eksportartikel. Det er et stærkt argument, at vi i forvejen har en vidensdelingskultur, der er ubureaukratisk, inspirerende, kreativ og produktiv.”
Ib Ravn, mødeforsker

 

Hvordan ændrer vi mødekulturen?

Men hvordan sætter man gang i en forandring af mødekulturen? Kulturforandringer er en balance mellem en leders ønske om at sætte en forandring i gang i en bestemt retning, hvor balancen ligger mellem at guide og motivere til forandringen fremfor at tvinge den igennem.

Lederen skal gå forrest og gennem sin mødeledelse sætte rammen for den inddragende dialog, men det er ofte lettere sagt end gjort. Det kan være svært at ændre sine vaner og de forventninger, som medarbejderne har til roller og mødeform.

Derfor er det en god idé at afsætte et møde, hvor I sætter mødekulturen på dagsordenen. Et møde, hvor I evaluerer, og ser på jeres mødekultur i helikopterperspektiv og sammen vurderer, hvad der skal til for at optimere jeres møder. På den måde slår du som leder to fluer med et smæk: du signalerer til mødedeltagerne, at du gerne vil inddrage dem i optimeringen af jeres møder. Og I får samtidig taget hul på at udvikle konkrete tiltag, som kan forbedre jeres møder fremover.

 

Mødespillet ’Optimér de faste møder’ hjælper jer på vej

Mødespillet ’Optimér de faste møder’ er et dialogværktøj til ledere, der ønsker at sætte handling bag værdier som åbenhed, ansvar og ligeværd, og implementere dem som en del af jeres mødekultur. Lederen kan med spillet signalere et ønske om, at det er måden vi gør tingene på: åben dialog, fælles løsninger og beslutninger om konkrete forpligtende tiltag, der kan føres ud i livet. 

Kilder:

www.mm.dk/pdffiles/452f2-10200508.pdf

www.akademikerbladet.dk/magasinet/2019/magisterbladet-nr-7-2019/dansk-arbejdskultur-vinder