4 trin til meningsfulde MUS-samtaler

Medarbejdersamtaler med fokus på arbejdsglæde åbner for en mere ligeværdig og nærværende dialog mellem leder og medarbejder end den klassiske udviklingssamtale. Her får du inspiration til at holde meningsfulde samtaler om arbejdsglæde med brug af billeder.

Simple grebb

Hvad er en MUS-samtale?

MUS er en forkortelse for Medarbejderudviklingssamtale, som typisk bliver afholdt én gang om året. Medarbejderudviklingssamtalen (der i daglig tale bliver forkortet: MUS eller MUS-samtale) er en dialog mellem leder og medarbejder, hvor fokus er på personlig trivsel, arbejdsopgaver og personlig udvikling.

Mange ledere og medarbejdere oplever MUS-samtaler som spild af tid. Et snævert fokus på udvikling kan opleves som irrelevant, og lederen risikerer at gå glip af en værdifuld indsigt i medarbejderens arbejde og trivsel.

Forklaringen er i mange tilfælde, at vi forventer, at de samme spørgsmål og emner giver mening og er relevante for alle medarbejdere. Men en ’one size fits all’-spørgeramme vil ofte spænde ben for en mere nysgerrig og åben samtale, som tager udgangspunkt i medarbejderens eget perspektiv på arbejdsglæde.

Arbejdsglæde øger trivsel og produktivitet

Det betyder meget, om vi er glade og trives på arbejdspladsen – ikke kun for den enkelte medarbejder, men også for arbejdspladsen som helhed. Arbejdsglæde øger trivslen og kvaliteten i arbejdet og mindsker stress og sygefravær. Derfor giver det mening at have arbejdsglæde som et fokus i MUS-samtaler.

Men arbejdsglæde er en relativ størrelse og varierer fra medarbejder til medarbejder. Vi motiveres og henter energi ved forskellige ting. Derfor er det en god idé, at lederen til samtalen er nysgerrig på, hvad arbejdsglæde betyder for den enkelte medarbejder (i stedet for f.eks. at antage, at udvikling er noget, der motiverer alle).

For nogle giver det arbejdsglæde at få anerkendelse for udførte arbejdsopgaver, mens det for andre er tætte relationer med kollegaer eller faglig udvikling. Det finder vi kun ud af ved at spørge ind til det. Netop her kan brug af billeder være et genialt værktøj. 

Billeder giver nærværende dialog og refleksion

Billeder giver et konkret udgangspunkt for en samtale om arbejdsglæde. Når vi har billeder foran os, er det nemmere for medarbejderen at sætte ord på dét, som kan være svært at tale om. Ikke mindst fordi hjernen bliver aktiveret på nye måder af de visuelle input.

Billeder giver medarbejderen noget at støtte sig til og kan formidle stemning og følelser. Billederne åbner således op for en nærværende dialog og refleksion og giver en dybere indsigt i medarbejderens værdier, hvordan han/hun trives lige nu, og hvor man sammen kan sætte ind for at øge arbejdsglæden og motivationen.

Som leder sender du også et stærkt signal om, at arbejdsglæde er noget, du prioriterer, og at det er et vigtigt afsæt for at tale om kompetencer, trivsel og udvikling.

Involvering møder

Fire trin til en meningsfuld medarbejdersamtale om arbejdsglæde

Et brud med de traditionelle MUS-samtaler kan være svært. Derfor får du her en trin-for-trin guide til, hvordan du kan sætte fokus på arbejdsglæde i medarbejdersamtaler understøttet af billeder:

Trin 1: Lad medarbejderen komme på banen fra starten

Start samtalen med at spørge medarbejderen: Hvordan går det helt overordnet med arbejdet?

Lad medarbejderen vælge 1-3 forskellige associationsbilleder at fortælle ud fra. Det giver et afsæt for at sætte ord på noget, der kan være svært, og det giver nuancer til det, medarbejderen fortæller.

De visuelle virkemidler er desuden effektive til at bryde isen, f.eks. i det tilfælde, hvor en leder sidder over for en stille medarbejder.

I dialogværktøjet ‘Medarbejdersamtale om arbejdsglæde’ får du 20 forskellige associationsbilleder, som vi har udvalgt og testet.

Trin 2: Spørg ind til arbejdsglæden

Giv medarbejderen mulighed for at overveje spørgsmålene:

  • Hvad gør mig glad i mit arbejde?
  • Hvad gør mig mindre glad i mit arbejde?
  • Hvad kunne gøre mig endnu mere glad i mit arbejde?

Lad medarbejderen vælge mellem forskellige billeder og ord, der illustrerer en bred vifte inden for arbejdsopgaver, samarbejde, trivsel og udvikling. Det giver inspiration til at komme bredt omkring og til at tage emner op, som kan være følsomme eller svære at adressere.

I dialogværktøjet ‘Medarbejdersamtale om arbejdsglæde’ får du 40 forskellige inspirationskort, som vi har udvalgt og testet, samt en plade hvor medarbejderen kan prioritere de 3 vigtigste kort til hvert spørgsmål.

Remedier møder

Trin 3: Giv feedback ud fra billederne

Herefter kan du som leder give feedback og perspektiv på det, medarbejderen har fortalt.

Det er lettere at levere en konstruktiv og nuanceret feedback, når du allerede har hørt, hvad der fylder hos medarbejderen.

Trin 4: Lav klare aftaler

Slut af med at lave konkrete aftaler om, hvilke handlinger der skal sættes i gang på baggrund af det, I har talt om, og aftal hvornår og hvordan I følger op.

I dialogværktøjet ‘Medarbejdersamtale om arbejdsglæde’ få du en referatskabelon, som hjælper med at få taget et kort og overskueligt referat med klare aftaler.

Som leder står du tilbage med en ligeværdig og god samtale samt et godt indblik i medarbejdernes oplevelse af, hvad der giver arbejdsglæde, og hvor der eventuelt bør sættes ind. Måske kan du også spotte nogle mønstre på tværs af samtalerne, som bør håndteres i afdelingen, f.eks. generel dårlig kommunikation.

Dine medarbejdere vil helt sikkert opleve en anderdeles samtale, hvor de har fået lov at tale om dét, der fylder meget hos dem – uden at det bliver akavet. For lige præcis billedkort kan hjælpe os med at gå tæt på, samtidig med at samtalen forbliver professionel. Samtidig går I fra mødet med klare aftaler.

Held og lykke med din næste MUS-samtale!

Læs mere om samtaleværktøjet

Få en gratis dialogøvelse til 1:1 samtaler, når du tilmelder dig vores nyhedsbrev