Cases

Case ApoPro

Case ApoPro

ApoPro benytter billedkort fra Facilitate som en temperaturmåling ved 1:1-møder med medarbejderne.

Case ISS

Case ISS

Effektivisering og optimering af ledermøder

Case Measurelet

Case Measurelet

Professionalisering af bestyrelsesmøder og interne udviklingsmøder