Nærværende og narrative MUS-samtaler hos opholdsstedet MerVib

Merle Vibholm og Mette Havnhøj, der er faglige ledere hos Mervib, benytter samtaleværktøjet ’Medarbejdersamtale om arbejdsglæde’ til MUS-samtaler med alle deres medarbejdere. Det har resulteret i mere meningsfulde, nærværende og narrativt inspireret samtaler, som har styrket relationen mellem ledere og medarbejdere.

En lettere vej til MUS-samtaler

Medarbejdersamtaler kan ofte være udfordrende, uanset om du er leder eller medarbejder. For Merle Vibholm og Mette Havnhøj, der er faglige ledere hos opholdsstedet MerVib, var dette ikke anderledes.

”Som leder har jeg gennem årene oplevet MUS-samtaler som en administrativ byrde, som krævede meget forberedelse, tid til at renskrive lange referater, og samtaler, som krævede meget energi. Derfor var det en gave at bruge samtaleværktøjet, som holdt samtalen på sporet og sparede mig for meget tid før og efter samtalerne,” fortæller Mette Havnhøj.

I en travl hverdag på et opholdssted har det været vigtigt for de to ledere at MUS-samtalerne er relevante og kommer mere i dybden end de gør i den daglige dialog med medarbejderne. Merle Vibholm uddyber: ”Det er en stor fordel, at strukturen er lagt fast, og det sikrede samtaler med fokus på, hvad der optog medarbejderen. Det var en mere konstruktiv måde at få talt om, hvad der reelt giver trivsel og arbejdsglæde hos den enkelte medarbejder.”

Medarbejdere føler sig set, hørt og forstået

Merle Vibholm beskriver den forandring, de observerede under MUS-samtalerne: “Medarbejderne fik fokus og ro i samtalen. Jeg fornemmede, at de følte, at de havde mere overskud til at komme ind til det relevante.” Tidligere har samtalerne haft en tendens til at komme til at handle om den daglige praksis, men værktøjet gjorde en forskel: “Vi fik faciliteret en samtale, der kom til at handle om medarbejderen – og ikke børnene,” tilføjer hun.

Begge ledere oplevede at samtaleværktøjet gav en dybere forbindelse med medarbejderne: “De oplevede, at de blev set, hørt og forstået, og mødt i det, de var i lige her og nu,” fortæller Mette Havnhøj, og hun peger på, at det var de visuelle elementer i værktøjet, der muliggjorde det: “Pladen med de 9 gule kort om arbejdsglæde gav et skærpet fokus på, hvad der fungerer rigtig godt, og hvad der fungerer mindre godt, og det blev meget konkret.”

Samtalerne blev således mere nuancerede, og det havde en positiv effekt på de konkrete aftaler: “Samtalerne blev ikke overfladiske, og dermed blev aftalerne mere konkrete og lettere at handle på,” supplerer Merle Vibholm.

Billeder understøtter en narrativ tilgang

Billeder har vist sig som et effektivt redskab til at styrke den narrative tilgang i samtalerne.

Mette Havnhøj forklarer: “Billederne gav medarbejderne ro til reflektere, og de tre billedkort, som de skulle vælge i starten af samtalen, gjorde, at de lige kunne lande i sig selv. Det gav dem mere mod, når de skulle tale om dybere emner senere i samtalen.”

Samtaleværktøjet bygger på en narrativ tilgang, som supplerer opholdsstedet MerVibs øvrige arbejde. Merle Vibholm fortæller: ”Værktøjet hjælper til, at vi får talt personligt, men ikke privat. Hos MerVib arbejder vi i forvejen meget med den narrative tilgang, hvor man fx arbejder meget med metaforer, og det hjælper billederne med. Metaforer står stærkt i hukommelsen, og vi husker samtalen og refleksionerne meget bedre.”

Denne samtaleform har ikke kun forbedret samarbejdet mellem ledere og medarbejdere, men har også givet lederne en bedre forståelse af deres medarbejdere. Mette Havnhøj fortæller: “Medarbejderne skulle tage stilling til sig selv på en anden måde, og jeg har lært dem bedre at kende som leder ved at bruge billeder. Efterfølgende kan jeg bedre huske samtalerne via billederne, så jeg kan være en bedre leder.”

Alle medarbejderne har givet udtryk for at samtalerne var en god oplevelse, der foregik i en uformel atmosfære og med et positivt fokus. Merle Vibholm fortæller: ”Medarbejderne syntes, at det var sjovt og de takkede for en god samtale. De oplevede det som en lettelse, at det ikke var en formel samtale, men i højere grad var en samtale, der lå i forlængelse af deres faglighed.” Mette Havnhøj supplerer: ”Og vi fik helt naturligt talt ind i ressourcer og noget positivt, og vi gik faktisk opløftede fra samtalerne.”

Mette Havnhøj, sundhedsfaglig leder hos opholdsstedet MerVib

Merle Vibholm, socialfaglig leder hos opholdsstedet MerVib

Om Levefællesskabet MerVib

Levefællesskabet Mervib er et opholdssted for børn og unge med autismespektrumforstyrrelser og tilgrænsende psykiatriske diagnoser.

MerVib har 30 ansatte, som består af socialpædagoger, pædagogiske assistenter, lærere, SOSUere og sygeplejersker.

Få en gratis dialogøvelse til 1:1 samtaler, når du tilmelder dig vores nyhedsbrev