Pust liv i medarbejdersamtalen og

få en mere åben og fokuseret dialog
Book en gratis præsentation

MUS-spillet ’Medarbejdersamtale om arbejdsglæde’ er et dialog- og ledelsesværktøj, som trin for trin guider leder og medarbejder igennem en åben, ligeværdig og fokuseret medarbejdersamtale med konkrete aftaler for øje.

Det får I ud af spillet

 • I bruger betydeligt mindre tid på forberedelse, da rammen er sat på forhånd og skaber forudsigelighed og overblik for både leder og medarbejder
 • I får et fælles sprog om arbejdsglæde
 • Spillets visuelle værktøjer, der appellerer til sanser og følelser, åbner hurtigt op for en dybere samtale – også hos den stille medarbejder
 • Spillet giver ensartede samtaler for alle medarbejdere
 • I går fra samtalen med konkrete aftaler, der er lette at implementere og følge op på
 • Når spillet er slut, står I med et kort og overskueligt beslutningsreferat.

Målgruppe: Alle former for medarbejdersamtaler fx MUS og 1:1.
Deltagere
: Medarbejder og nærmeste leder
Varighed: ca. 45-60 min
Pris pr. stk.: 9.000 kr. ekskl. moms

Køb spillet

”Jeg er slet ikke vant til at holde MUS-samtaler så hurtigt, men rammen gør, at samtalen ikke ryger ud ad en tangent. Man bliver på sporet og holder fokus på det væsentlige.”

– Julia Buus Nicholson, vicedirektør i TFP Stork Fertility

Et frisk pust og mere liv til MUS-samtalen

Facilitate-spillet ‘Medarbejdersamtale om arbejdsglæde’ giver en bedre struktur og mere liv til MUS-samtalen, fordi billederne giver flere associationer til at tale om arbejdet. Mød direktør Lea Gry von Cotta Schønberg og projektleder Nina Holck Bundgaard i FødevareBanken og hør deres erfaringer i videoen. 

Udbytte for lederen

 • Sender et stærkt signal om, at arbejdsglæde er et vigtigt afsæt for at tale om kompetencer, trivsel og udvikling.
 • Får et godt indblik i medarbejdernes oplevelse af, hvad der giver arbejdsglæde
 • Får dyb indsigt i medarbejderens trivsel og fokus
 • Kan hurtigt spotte generelle mønstre på tværs af medarbejdere, som bør håndteres i afdelingen frem for på medarbejderniveau – fx generelle frustrationer, uhensigtsmæssig kommunikation i afdelingen, it-systemer m.m.

NB! Også den utrænede leder guides sikkert igennem processen og opnår, at samtalen ender i konkrete aftaler.

Udbytte for medarbejderen

 • Oplever at det er nemt at åbne op for sine tanker og følelser om arbejdsglæde og trivsel over for sin leder – uden det bliver akavet
 • Får betydelig indflydelse på, hvad samtalen skal dreje sig om
 • Oplever at få taletid og at blive lyttet til
 • Oplever feedback fra lederen som en naturlig forlængelse af det som, man selv har bragt på banen
 • Går fra mødet med konkrete aftaler på lige fod med kollegerne.

Vis mig spillet

Book et gratis møde på ca. 45 minutter, hvor vi gennemgår spillet og får en snak om, hvordan I kan bruge det i jeres organisation.

Book virtuelt eller fysisk møde her

Køb spillet

Pris pr. spil 9.000 kr. ekskl. moms

Gratis levering i hele Danmark 

Køb spillet her

”Jeg er overrasket over, hvor begejstret jeg er blevet for den åbne, dialogbaserede metode, som spillet lægger op til. Det er en behagelig form for samtale, hvor jeg som medarbejder har stor indflydelse på, hvor samtalen skal drejes hen. Samtidig føler jeg mig anerkendt, værdsat og lyttet til af min skarpe, nærværende og omsorgsfulde leder.”
– PPR konsulent, Gladsaxe Kommune

Hvad bygger spillet på?

 

Spillets metode

 • Facilitering – gør dialogen lettere, mere struktureret og sikrer både leder og medarbejder får taletid
 • Gamification og flowteori – øger engagement, tillid og kreativitet gennem en uformel atmosfære
 • Fysiske elementer – visuelle værktøjer som billedkort, der appellerer til sanser og følelser, bryder isen og åbner op for en dybere samtale. Fysiske elementer styrker hukommelsen m.m.

Læs mere her

Ledelsestilgang

 • Relationel og tillidsbaseret ledelse – dialog, tillid og ligeværdigt samarbejde
 • Faciliterende ledelse
 • Empowerment ledelse – samskabelse, ejerskab og meningsfuldhed

Læs mere her

Sådan er samtalen bygget op

MUS-spillet fører leder og medarbejder gennem en struktureret samtale.

I spillet er tidsangivelserne på de enkelte punkter et klart signal om, hvor meget tid der skal prioriteres på de enkelte dele af samtalen. Sammen med spillepladen sætter det en ramme om spillet.

1. START: Lederen starter spillet med at læse højt, hvad der står under låget.

2. STATUS: Medarbejderen fortæller, hvordan det helt overordnet går med arbejdet her og nu ud fra 20 billedkort.

3. ARBEJDSGLÆDE: 40 inspirationskort med ord og illustrationer om arbejdsopgaver, samarbejde, trivsel og udvikling osv. spredes ud på bordet. Emnerne dækker alle facetter af et arbejdsliv.

Medarbejderen vælger 3 x 3 kort, som placeres på en særlig spilleplade, der bliver medarbejderens personlige fortælling. Herefter fortæller medarbejderen ud fra de 9 kort på pladen:

 • Hvad gør dig glad i dit arbejde?
 • Hvad gør dig mindre glad i dit arbejde?
 • Hvad kunne gøre dig endnu mere glad i dit arbejde?

4. FEEDBACK: Lederen giver feedback og perspektiver på det medarbejderen fortæller.

5. AFTALER: Leder og medarbejder aftaler sammen, hvilke handlinger, der skal sættes i gang på baggrund af det, I har talt om.

6. SLUT: Lederen runder af.

 

Der medfølger referatark til 30 samtaler, og der kan altid bestilles flere.