Farvel til pligtpræget MUS-samtale.

Goddag til dynamisk og dybdegående dialog.
Få en gratis demo af samtaleværktøjet

’Medarbejdersamtale om arbejdsglæde’ er et dialog- og ledelsesværktøj, som trin for trin guider leder og medarbejder igennem en åben, ligeværdig og fokuseret medarbejdersamtale med konkrete aftaler for øje.

Det får I ud af samtaleværktøjet

 • Brug mindre tid på forberedelse. Rammen er sat på forhånd og skaber forudsigelighed og overblik for både leder og medarbejder
 • Få et fælles sprog om arbejdsglæde
 • De visuelle elementer åbner hurtigt op for en dybere samtale – også hos den stille medarbejder
 • Ensartede samtaler for alle medarbejdere
 • Overskueligt beslutningsrefearat med konkrete aftaler, der er lette at implementere og følge op på

Målgruppe: Alle former for medarbejdersamtaler fx MUS og 1:1.
Deltagere
: Medarbejder og nærmeste leder
Varighed: ca. 45-60 min
Pris pr. stk.: 9.000 kr. ekskl. moms

Inkluderet i prisen:

 • Værktøjet ’Medarbejdersamtale om arbejdsglæde’
 • En guide med inspiration til at bruge værktøjet
 • 30 min. introduktion til værktøjet på Teams
 • Adgang til hjemmeside med materialer og inspiration til samtaleværktøjet
 • Løbende mails med inspiration til at bruge værktøjet fx til ansættelsessamtaler

Køb værktøjet

“I de klassiske MUS-samtaler er der risiko for, at det kommer til at handle om utilfredshed i et bagudrettet perspektiv. Med samtaleværktøjet kommer vi meget bredere omkring og får stillet skarpt på arbejdsglæde i relation til opgaveløsningen i et fremadrettet perspektiv. Vi fik et mere nuanceret perspektiv på udvikling og løsninger.”

– Anne-Sofie Due, Souschef Albertslund Kommune

Et frisk pust og mere liv til MUS-samtalen

Værktøjet ‘Medarbejdersamtale om arbejdsglæde’ giver en bedre struktur og mere liv til MUS-samtalen, fordi billederne giver flere associationer til at tale om arbejdet. Mød direktør Lea Gry von Cotta Schønberg og projektleder Nina Holck Bundgaard i FødevareBanken og hør deres erfaringer i videoen. 

Udbytte for lederen

 • Sender et stærkt signal om, at arbejdsglæde er et vigtigt afsæt for at tale om kompetencer, trivsel og udvikling.
 • Får et godt indblik i medarbejdernes oplevelse af, hvad der giver arbejdsglæde
 • Får dyb indsigt i medarbejderens trivsel og fokus
 • Kan hurtigt spotte generelle mønstre på tværs af medarbejdere, som bør håndteres i afdelingen frem for på medarbejderniveau – fx generelle frustrationer, uhensigtsmæssig kommunikation i afdelingen, it-systemer m.m.

NB! Også den utrænede leder guides sikkert igennem processen og opnår, at samtalen ender i konkrete aftaler.

Udbytte for medarbejderen

 • Oplever at det er nemt at åbne op for sine tanker og følelser om arbejdsglæde og trivsel over for sin leder – uden det bliver akavet
 • Får betydelig indflydelse på, hvad samtalen skal dreje sig om
 • Oplever at få taletid og at blive lyttet til
 • Oplever feedback fra lederen som en naturlig forlængelse af det som, man selv har bragt på banen
 • Går fra samtalen med konkrete aftaler.

Vis mig samtaleværktøjet

Book et gratis møde på ca. 30 minutter, hvor vi gennemgår værktøjet og får en snak om, hvordan I kan bruge det i jeres organisation.

Book virtuelt eller fysisk møde her

Køb samtaleværktøjet

Pris pr. stk. 9.000 kr. ekskl. moms

Gratis levering i hele Danmark

Køb samtaleværktøjet her

Værktøjerne gør facilitering af dialoger meget lettere, og der kommer helt nye aspekter frem i medarbejdersamtalerne
Lars Krogh, chef for Ledernes Kompetencecenter 

Hvad bygger samtaleværktøjet på?

 

Værktøjets metode

 • Facilitering – gør dialogen lettere, mere struktureret og sikrer både leder og medarbejder får taletid
 • Gamification og flowteori – øger engagement, tillid og kreativitet gennem en uformel atmosfære
 • Fysiske elementer – visuelle værktøjer som billedkort, der appellerer til sanser og følelser, bryder isen og åbner op for en dybere samtale. Fysiske elementer styrker hukommelsen m.m.

Læs mere her

Ledelsestilgang

 • Relationel og tillidsbaseret ledelse – dialog, tillid og ligeværdigt samarbejde
 • Faciliterende ledelse
 • Empowerment ledelse – samskabelse, ejerskab og meningsfuldhed

Læs mere her

Sådan er samtalen bygget op

Samtaleværktøjet guider leder og medarbejder gennem en struktureret samtale med konkrete aftaler for øje.

Den fælles visuelle dagsorden sætter rammen om samtalen. Tidsangivelser giver et klart signal om, hvor meget tid der skal prioriteres på de enkelte dele af samtalen.

1. START: Lederen starter samtalen med at læse højt, hvad der står under låget.

2. STATUS: Ud fra 20 billedkort vælger medarbejderen 1-3 kort og fortæller, hvordan det helt overordnet går med arbejdet.

3. ARBEJDSGLÆDE: 40 inspirationskort med ord og illustrationer om arbejdsopgaver, samarbejde, trivsel og udvikling osv. spredes ud på bordet. Emnerne dækker alle facetter af et arbejdsliv.

Medarbejderen vælger 3 x 3 kort, som placeres på en særlig plade, der bliver medarbejderens personlige fortælling. Herefter fortæller medarbejderen ud fra de 9 kort på pladen:

 • Hvad gør dig glad i dit arbejde?
 • Hvad gør dig mindre glad i dit arbejde?
 • Hvad kunne gøre dig endnu mere glad i dit arbejde?

4. FEEDBACK: Lederen giver feedback og perspektiver på det medarbejderen fortæller.

5. AFTALER: Leder og medarbejder aftaler sammen, hvilke handlinger, der skal sættes i gang på baggrund af det, I har talt om.

6. SLUT: Lederen runder af.

Der medfølger referatark til 30 samtaler, og der kan altid bestilles flere.

Få en gratis dialogøvelse til 1:1 samtaler, når du tilmelder dig vores nyhedsbrev