MUS-samtaleværktøj skaber større arbejdsglæde for både leder og medarbejdere på Syvstjerneskolen

Tilde Gylling, der er afdelingsleder på Syvstjerneskolen i Furesø Kommune, benytter samtaleværktøjet ’Medarbejdersamtale om arbejdsglæde’ til alle sine MUS-samtaler. Værktøjet har vist sig at være en succes og har skabt en mere tydelig ramme for samtalen, en god stemning og større arbejdsglæde for både leder og medarbejdere.

Tydelig ramme skaber bedre MUS-samtaler

“Samtaleværktøjet fungerer rigtig godt. Det sætter en tydelig ramme for samtalen, og så er mine medarbejdere meget glade for det,” siger Tilde Gylling. Hun forklarer, at der er en tendens til at ryge ud ad en tangent i de mere traditionelle MUS-samtaler, men at dette værktøj hjælper med at holde fokus på det, der er vigtigt for medarbejderen.

I samtalen skal medarbejderen vælge ni kort, som repræsenterer de områder, der er vigtige for deres arbejdsglæde. Ifølge Tilde Gylling giver det en simpel og klar struktur for samtalen og hjælper med at holde samtalen på sporet: “Jeg synes, at pladen med de ni kort, som medarbejderen skal vælge, er helt genial,” siger Tilde Gylling. “Det indrammer meget tydeligt, hvad der er vigtigt for medarbejderen i forhold til arbejdsglæde, så det også bliver tydeligt for mig som leder – det er ret smart.”

Også medarbejderne har været begejstrede for den nye samtaleform, og det skyldes især brugen af billeder og fysiske rekvisitter: ”Medarbejderne synes, at det har været gode samtaler. De kunne godt lide, at det var så rammesat. Og så synes de, at det var sjovt, at man har noget i hænderne, både billeder og brikker – måske fordi vi er skolefolk, og ved at det taktile også betyder noget. De gule tema-kort har også kunnet hjælpe dem med at komme ind på emner, som de ikke lige selv kom i tanke om,” fortæller Tilde Gylling.

Fokus på arbejdsglæde giver åbenhed og god stemning

Værktøjet skaber en god stemning i samtalen, og medarbejderne kan få sagt, hvad de har på hjertet, uden at deres leder stiller spørgsmål, der ligger langt væk fra medarbejderens interesser. Tilde Gylling fortæller: ”Værktøjet giver en forudsigelighed i samtalen. Der bliver skabt en ro, og der er ikke noget nervøsitet,” og fortsætter, ”og så er det rart, at jeg undervejs kan stille anerkende og nysgerrige spørgsmål og give feedback ud fra de ni tema-kort, som medarbejderen har valgt.”

Tilde Gylling mener også, at samtaleværktøjet skaber arbejdsglæde i sig selv. “Værktøjet skaber faktisk en fælles arbejdsglæde mellem leder og medarbejder. Man får grinet sammen i samtalen, det har jeg aldrig gjort før, og det er billederne, der gør det,” siger hun.

Værktøjet er nemt at bruge, og medarbejderne føler sig trygge, hørt og respekteret i samtalen, og det skaber en god relation mellem leder og medarbejder.

”Traditionelle MUS-samtaler kan godt være meget negative, men med samtaleværktøjet, så gik både jeg og mine medarbejdere glade ud ad døren. Selv de medarbejdere, der var lidt skeptiske ved konceptet, sluttede af med at sige, at det havde været en rar og god samtale. De kunne godt lide stemningen, og at der var en klar retning og ramme, der gav forudsigelighed,” siger Tilde Gylling

Konkrete aftaler som er lette at handle på

Samtaleværktøjet har også gjort det nemt at lave konkrete aftaler, som både leder og medarbejder kan handle på. “De ni kort, medarbejderne valgte gjorde det nemt og naturligt, at lave konkrete aftaler,” forklarer Tilde Gylling. “Det var nemt for os at lave gode fælles aftaler, og ikke noget, jeg følte, jeg havde påduttet medarbejderne, men aftaler, som de virkelig følte for, og som de også selv havde lyst til at tage ansvar for.”

Tilde Gylling glæder sig til at lave en fælles opsamling på den nye samtaleform på et fælles møde med alle medarbejdere. Her vil hun også vise medarbejderne rapporten med tendenser på tværs af alle samtalerne, som Facilitate udarbejder. Også medarbejderne ser frem til dette: ”Flere har sagt, at de glæder sig til at se, hvad deres kollegaer har valgt, der betyder noget for deres arbejdsglæde,” slutter Tilde Gylling af.

Tilde Gylling, afdelingsleder på Syvstjerneskolen i Furesø Kommune

Om Syvstjerneskolen

Syvstjerneskolen er en tresporet folkeskole, der ligger i Værløse i Furesø Kommune med ca. 700 elever fra 0.-9. klasse.

Syvstjerneskolen har 90 medarbejdere, som er fordelt på 3 afdelinger.

 

Få en gratis dialogøvelse til 1:1 samtaler, når du tilmelder dig vores nyhedsbrev