Case: Advokatsamfundet

Forventningsafstemning og optimering af afdelingsmøder

Tilsynsafdelingen i Advokatsamfundet brugte Facilitate spillet ’Optimér de faste møder’ til at evlauere deres ugentlige afdelingsmøder. Afdelingen består af ti medarbejdere, og de oplevede at spillet gav anledning til gode og ligeværdige diskussioner, og mange konkrete mødeforbedringer. Spillet gav anledning til en forventningsafstemning mellem deltagerne om mødernes formål, og beslutning om flere konkrete mødeforbedringer i forhold til dagsorden, forberedelse og beslutningsreferat.

 

Resultater:

Konkrete beslutninger til optimering af afdelingsmøderne:

  • Tydeligt formuleret formål med møderne
  • Dagsorden til alle møder
  • Alle møder forberedt inden møderne
  • Beslutningsreferat fra alle møder
  • Afdelingen er efterfølgende også blevet inspireret til at bruge pauser og stilhed til forberedelse af forskellige mødepunkter undervejs i møderne.

 

Afdelingschefen siger:

“Jeg fik som leder mulighed for at være fokuseret på, hvad medarbejderne talte om og lytte til deres overvejelser. Det overraskede mig, hvordan spillet også får de mere stille på banen med deres meninger og holdninger. Ofte er det dem, der taler meget, som kommer til orde, men i spillet bliver alle ‘tvunget’ til at byde ind – det er virkelig et DIALOG-spil, hvor alle kommer ligeværdigt til orde.”

 

“Medarbejderne var meget begejstrede. De var enige om, at møderne skulle gå i en anden retning end den eksisterende ramme, og de var enige om at møderne skal være afdelingens ‘magnet’ og samlingspunkt. Møder, hvor man er sammen både fagligt og socialt, og hvor der er et tydeligt formål og en dagsorden.”

 

Om Advokatsamfundet

Advokatsamfundet er en organisation for alle advokater. Advokatsamfundet arbejder på politisk neutralt grundlag for borgernes retssikkerhed og for et velfungerende retssamfund. De fører tilsyn med alle landets advokater og sikrer derigennem advokaternes uafhængighed og integritet. Advokatsamfundet omfatter godt 6.000 advokater i Danmark.

Få en gratis dialogøvelse til 1:1 samtaler, når du tilmelder dig vores nyhedsbrev