Spændende og sjov workshop om mødekultur hos sundhed.dk

På årets personaleseminar hos sundhed.dk spillede 100 ledere og medarbejdere sig til en spændende dialog om mødekulturen med hjælp fra Facilitate mødespillet ‘Optimér de faste møder. Og som sidegevinst fik deltagerne indsigt i, hvordan andre kollegaer arbejder og holder møder.

En fælles temperaturmåling af mødekulturen

Sundhed.dk har løbende fokus på at optimere mødekulturen i hele organisationen, og derfor blev det også en del af årets personaleseminar på Konventum i Helsingør. Formiddagen blev brugt på, at alle medarbejdere, i 15 blandede grupper på tværs af hele organisationen, spillede Facilitate mødespillet ‘Optimér de faste møder’.

“Formålet med at spille mødespillet var at tage temperaturen på den måde, vi holder vores møder på. Vi ønskede at skabe en inddragende proces, hvor alle fik mulighed for at diskutere mødekulturen, og hvordan vi kan forbedre vores møder”, fortæller Morten Elbæk Pedersen, direktør i sundhed.dk, og supplerer: “Det gav anledning til rigtig gode snakke på tværs af enheder og teams, som vi kunne tage med os hjem på kontoret for at fortsætte dem der.”

Positiv tilbagemelding og relevante diskussioner

Mødespillet er selvfaciliterende og guidede trin-for-trin grupperne igennem en struktureret og ligeværdig dialog om blandt andet formål, potentielle forbedringer, uhensigtsmæssige mødevaner og indbyrdes videndeling og sparring.

“Feedbacken fra vores medarbejdere har været meget positiv. Stemningen var god, og diskussionerne var relevante og givende. Det var tydeligt at se værdien af de blandede grupper, hvor deltagerne fik indsigt i hinandens arbejdsopgaver og forskellige tilgange til mødeledelse,” fortæller Anne Egelund Knudsen, chef for Ledelsessekretariatet.

Det videre arbejde med mødespillet og mødekulturen

Sundhed.dk har investeret i et eksemplar af mødespillet, som nu bliver brugt til at optimere faste møder rundt omkring i organisationen, og de vil have løbende fokus på videndeling om gode møder: “Efter seminaret har vi opfordret vores medarbejdere til at fortsætte med at bruge mødespillet som et redskab til at optimere møderne i deres daglige arbejde,” fortæller Anne Egelund Knudsen, “og vi vil også dele vores gode erfaringer og ‘best practice’ på vores intranet, så vi kan inspirere hinanden til at skabe endnu mere effektive og meningsfulde møder.”

Derudover har sundhed.dk også indkøbt Facilitate mødeboksene ‘Styr taletiden på møder’ og ‘Dialogøvelser til møder med billeder’, som skal stå i mødelokalerne og give inspiration til at skabe variation og mere effektive og energifyldte møder i hverdagen.

Værdifuldt samarbejde med Facilitate

Sundhed.dk har haft en tæt dialog med konsulenten fra Facilitate om tilrettelæggelsen af mødespil-workshoppen, og på personaleseminaret deltog to konsulenter, som hjalp med at introducere spillet og få alle grupper i gang og svare på spørgsmål undervejs.

“Vi har haft et rigtig fint samarbejde med Facilitate om planlægning og afvikling af personaleseminaret. Alt spillede på dagen, og det var rart at Facilitate faciliterede processen, så vi som arrangører også selv fik mulighed for at deltage og spille mødespillet,” slutter Anne Egelund Knudsen af.

Om sundhed.dk

Sundhed.dk er den samlede indgang til det digitale sundhedsvæsen og blev etableret i 2003. I dag kender hele 96% af danskerne til sundhed.dk

Bag sundhed.dk står både regionerne, kommunerne og Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Sundhed.dk er i dag en arbejdsplads for godt 100 ansatte, der er organiseret med en direktion – bestående af direktør og vicedirektør – med fire faglige enheder og med to understøttende stabsfunktioner.

Få en gratis dialogøvelse til 1:1 samtaler, når du tilmelder dig vores nyhedsbrev