Case: Gladsaxe Kommune

Fokus på mødekultur og effektivisering af lederteam-møder

PPR ledelsesteamet i Gladsaxe Kommune brugte spillet ‘Optimér de faste møder’ til at evaluere deres faste møder. Ledelsesteamet består af fire personer, og de oplevede at spillet var en god anledning til at bruge tid på at være i det refleksive domæne og få talt sammen på et mere overordnet plan om mødekultur og de organisatoriske værdier. Det har ført til flere konkrete forbedringer af lederteamets møder og en bevidsthed om mødekulturen.

 

Resultater:

Konkrete beslutninger til optimering af lederteam-møder:

  • Skærpet dagsorden
  • Fra mødets start aftales, hvornår der holdes pauser, hvor akutte mails og telefonsamtaler kan klares
  • Prioritering af sociale aktiviteter i lederteam uden for arbejdssammenhænge
  • Refleksion over og bevidsthed om mødekultur og organisatoriske værdier

En teamleder siger:

“Det er nemt at blive ’hjemme-blind’, men spillet hjalp os med at få et meta-blik på vores mødestruktur og – kultur.
Det har hjulpet os med at få øje på hvor og hvordan vi med fordel kan skærpe vores dagsorden og dermed optimere vores tid – og i sidste ende få bedre og mere effektive møder.”

“Det var sjovt at spille og en tiltrængt ’time-out’ fra vores sædvanlige travle driftsmøder.”

Om PPR i Gladsaxe Kommune

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, i daglig tale PPR, er en tværfaglig enhed i Gladsaxe Kommune, som består af psykologer, talehørekonsulenter, ressourcekonsulenter med lærer- eller pædagogbaggrund, flersprogsvejledere og ergoterapeuter. Der er i alt 55 ansatte i PPR. 

Få en gratis dialogøvelse til 1:1 samtaler, når du tilmelder dig vores nyhedsbrev