Case: Measurelet ApS 

Professionalisering af bestyrelsesmøder og interne udviklingsmøder

Efter et par år med en professionel bestyrelse i virksomheden Measurelet ApS var det tid at evaluere og optimere møderne, der stadig bar præg af at være etableret i en start-up fase. Målet med at spille ’Optimér de faste møder’ var at få professionaliseret møderne.

Samtidig er der inden for de sidste år startet flere nye medarbejdere i virksomheden, og der er etableret faste ugentlige udviklingsmøder i Measurelet. Ejeren Marie var nysgerrig på, hvad medarbejderne egentlig synes om mødernes form og indhold.

Measurelet brugte spillet ‘Optimer de faste møder’ til at evaluere to typer af møder:

 • Bestyrelsesmøde: 4 deltagere – ejeren og 3 eksterne. 6 møder om året.
 • Udviklingsmøde: 5 deltagere – alle interne. Ugentlige møder

 

Resultater:

Konkrete beslutninger til optimering af Measurelets bestyrelsesmøder:

 • Bedre styring af tid til møderne – evt. styres med et timeglas
 • Ordstyrerrollen går på omgang
 • Forberedelse kan optimeres – fx orientering inden mødet og dagsorden ud tidligere, tidsestimater på punkterne
 • Prioriteret dagsorden
 • Kombinere virtuelle og fysiske møder – der kunne fx ligge korte virtuelle møder mellem de traditionelle fysiske møder

Konkrete beslutninger til optimering af Measurelets interne udviklingsmøder:

 • Opdeling af mødet så der fremover er to kortere møder
 • En mere klar fordeling af roller på møderne
 • Dagsorden og referat skal have andet format
 • Beslutningskompetencer skal defineres og diskuteres på møderne fremover
 • Ændre tidspunktet og varighed for mødet
 • Forventningerne til mødet skal fremgå af dagsorden
 • De nye tiltag skal evaluere efter en måned

 

Medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer siger:

”Spillet sætter rammerne for en konstruktiv, ligeværdig og sober debat om hvordan de faste møder foregår. Det er desuden sjovt at spille.”

 

”Og vi blev mega skarpe i det bedste selskab og flotte nye Measurelet lokaler. 🙂 De ideelle rammer for test af Facilitate – et spil alle bestyrelser burde anskaffe og bruge.”

 

Om Measurelet ApS

Measurelet er en mindre virksomhed med professionel bestyrelse, der holder til i det udviklende miljø Futurebox på DTU’s område.

Measurelet er specialister i måling af væskeregnskaber. De udvikler produkter, der forbedrer processen i forbindelse med måling af patienters væskeregnskab. Samtidig forbedrer de hygiejnen, sparer tid og forbedrer arbejdsmiljø for plejepersonalet samt sikrer patienternes værdighed og integritet.

Vil du høre mere om, hvordan din organisation kan få gavn af spillet
‘Optimér de faste møder’?

Ring eller skriv: 

Telefon 70 60 58 50 

mail@facilitate.dk