Case: Et lille greb med stor værdi for ApoPro

ApoPro benytter billedkort fra Facilitate som en temperaturmåling ved 1:1-møder med medarbejderne. Resultatet er konkrete og handlingsorienterede samtaler, siger Head of Marketing & E-commerce.

Hos ApoPro er billedkort fra Facilitate blevet et godt supplement til MUS-samtalen. Som et fast element i 1:1-møder med medarbejdere en gang om måneden har billedkortene gjort samtalerne mere konkrete og skabt bedre resultater end tidligere.

”Vi benytter billedkortene som en hurtig temperaturmåling på, hvordan det er at være i ApoPro lige nu. Og alle – også dem, der var lidt skeptiske – oplever, at samtalerne i dag giver langt større værdi end tidligere, fordi samtalen lynhurtigt bliver konkret og handlingsorienteret,” fortæller Margit Friis, Head of Marketing & E-commerce.

Åben og ærlig samtale

For at få samtalen skubbet i gang skal medarbejderne vælge tre billedkort, der kendetegner deres arbejde hos ApoPro lige nu. Der er ingen forberedelse – og det er en fordel, understreger Margit Friis, fordi medarbejderne inviteres til at åbne op for deres umiddelbare oplevelse, tanker og følelser i stedet for at gøre sig en masse overvejelser over, hvad de nu kan og bør sige til samtalen:

”Alle nudges til at sætte ord på, hvordan de har det lige nu. Det intuitive gør, at det bliver en meget ærlig og åben samtale. Og som leder er det lige præcis dét, jeg gerne vil opnå. Som leder spørger vi ofte medarbejderne, hvordan de har det, og vi gør det med de bedste intentioner, men det er sjældent, at vi når hertil, fordi et åbent spørgsmål bare ikke kan det samme. Nu kan jeg i stedet gribe bolden og spørge meget konkret ind,” siger Margit Friis.

En hurtig temperaturmåling

Ifølge Margit Friis kan billederne konkretisere samtalen, så man undgår at lave antagelser, der ikke er rigtige. Vælger en medarbejder f.eks. billedkortet med en stor knude, kan det for den ene medarbejder handle om, at opgaverne er svære at få løst, fordi hun mangler hjælp fra andre afdelinger, mens det for en anden betyder, at hun er så presset lige nu, at det hele er gået i hårdknude. Men det kan også give anledning til nogle helt andre drøftelser med teamet:

”Hvis nu flere eller mange vælger det samme kort med samme problematik, så kan det være et vink med en vognstang til mig om, at der måske er noget mere strukturelt, vi skal tage fat på i teamet.”

Hurtigt udbytte på 10 minutter

For Margit Friis har det været nemt at implementere billedkortene, og det er helt bestemt noget, hun vil fortsætte med:

”Den løbende snak bliver ofte undervurderet. Her er et lille greb, som giver utrolig stor værdi, uden at vi skal bruge timer på det. Samtalen tager måske 10 minutter, og så få jeg meget hurtigt et praj om, om der er noget presserende, jeg skal følge op på.”  

Margit Friis, head of Marketing & E-commerce hos ApoPro

Om ApoPro

ApoPro er et dansk online apotek, hvor du nemt og sikkert kan købe recept- og håndkøbsmedicin samt andre apoteksvarer. Hos ApoPro har man adgang til rådgivning hos farmaceuter og farmakonomer igennem chat eller videosamtaler.