Samtaleværktøj har gjort livet nemmere for lederen i Børnehuset Alsikemarken

Anja Fuglsang Olsen, der er leder i Børnehuset Alsikemarken, benytter samtaleværktøjet ’Medarbejdersamtale om arbejdsglæde’ til alle sine MUS-samtaler. Det har resulteret i mere strukturerede og ærlige samtaler, og både leder og medarbejdere har oplevet en stor lettelse i forhold til tidsbesparelsen i en travl hverdag.

Struktureret MUS-samtale med mindre sniksnak

For Anja Fuglsang Olsen er MUS-samtalerne blevet mere overskuelige og grundige, fordi der er en tydelig ramme, som holder samtalen på sporet og gør det nemt at holde tiden.

”Det har virkelig været en god oplevelse. Jeg er blevet klogere på mine medarbejdere, og de har været meget åbne og ærlige. Ved at bruge værktøjet kan medarbejderne vælge de emner, der er vigtige for dem, og vi undgår at komme ud i alt mulig sniksnak. Det fører til en mere grundig diskussion af de emner, der betyder noget for medarbejderne. Sammenlignet med de klassiske MUS-skemaer, hvor samtalen ofte tager afstikkere, hjælper dette værktøj med at fokusere på de vigtigste emner,” fortæller Anja Fuglsang Olsen.

Fagligt løft i samtalen og mere ligeværdighed

Samtaleværktøjet indeholder nogle tema-kort, som medarbejderen bruger til at sætte ord på, hvad der fylder i deres arbejdsliv. Anja Fuglsang Olsen fortæller:

”Kortene med de overordnede begreber hæver samtalen op på et andet niveau. For medarbejderne fungerer kortene som en hjælp og inspiration til at sætte ord på deres tanker og følelser, og samtalen blev løftet til et højere fagligt niveau. Vi har i personalegruppen også fået nogle fælles faglige begreber forærende i værktøjet, så vi nu har et fælles sprog.”

Anja Fuglsang Olsen supplerer: ”For eksempel valgte flere kortet: ”Work life balance”, og nu har vi et fælles begreb for det, der ellers godt kan komme ud som brok fx ”nu nåede jeg heller ikke at vaske tøj i går”. Nu kan vi tale om det på et andet og mere løsningsorienteret niveau.”

Yderligere har kortene været med til at gøre samtalerne mere ligeværdige og udligne sproglige og faglige forskelle i medarbejdergruppen: ”Jeg har mange tosprogede medarbejdere, og værktøjet gjorde at samtalen blev løftet op på et niveau, hvor de faktisk blev ligestillede med andre fordi den sproglige og begrebsmæssige barriere blev mindre.”

Let for medarbejderne i en travl hverdag

Medarbejderne har også været begejstrede for den nye samtaleform. Det, at man ikke skal forberede sig, gør både samtalerne mere ligeværdige og mindre ressourcekrævende.

”Medarbejderne synes, at det har været let og overskueligt for dem i en travl hverdag. De var meget begejstrede for, at de ikke skulle forberede sig. Min udmelding til medarbejderne var: jeg forbereder mig ikke, og du forbereder dig heller ikke. Det har gjort, at vi i samtalerne bliver mere på samme banehalvdel, og vi bliver klogere sammen, ” fortæller Anja Fuglsang Olsen.

Referat og opfølgning er blevet meget lettere

Værktøjet har gjort det lettere for Anja Fuglsang Olsen at skrive referater og følge op på de aftaler, der bliver indgået:

”Det har været fantastisk at opleve, hvor let det også var efterfølgende. Jeg skrev løbende noter ned på referatblokken, om det vi blev enige om undervejs. Det er et meget kort og overskueligt format, som jeg hurtigt kunne sende til medarbejderen efter samtalen. Jeg har ikke først skulle sortere og finde ud af, hvad der var det vigtigste.”

Både leder og medarbejdere har været glade for de meget konkrete aftaler, som de er endt ud med, og den tydelige ansvarsfordeling:

”Aftalerne vi lavede i slutningen af samtalen synes medarbejderne har været gode. Det er nogle meget konkrete aftaler, som både de og jeg har ansvar for. Mange af aftalerne er nogle vi kan handle på med det samme og får hakket af. Andre aftaler har et længere perspektiv, hvor jeg fx har skrevet i min kalender at jeg skal følge op om en måned, eller aftalen er, at medarbejderen skal komme til mig om en måned og følge op.”

Anja Fuglsang Olsen glæder sig til at lave en fælles opsamling og evaluering på den nye samtaleform på et kommende personalemøde. Her vil hun også vise medarbejderne rapporten med tendenser på tværs af alle samtalerne som Facilitate udarbejder.

Anja Fuglsang Olsen, leder i børnehuset Alsikemarken i Gladsaxe Kommune

Om børnehuset Alsikemarken

Børnehuset Alsikemarken er en integreret 0-6 års institution med i alt er ca. 96 børn og 22 voksne.

Børnehuset er en del af Dagtilbudsområde Gladsaxe i Gladsaxe Kommune.

Få en gratis dialogøvelse til 1:1 samtaler, når du tilmelder dig vores nyhedsbrev