Mødespil giver ny energi til skolebestyrelsesmøderne på Syvstjerneskolen

Skolebestyrelsesmøder er en vigtig del af skolens beslutningsproces og samarbejde mellem forældre, elever og skolens ledelse. Men det kan nogle gange være en udfordring at gøre møderne effektive og engagerende for alle parter. På Syvstjerneskolen i Furesø Kommune blev der taget initiativ til at evaluere og optimere skolebestyrelsesmøderne ved hjælp af mødespillet ’Optimér de faste møder’ fra Facilitate. Det har resulteret i et frisk pust og fælles fodslag om de fremtidige skolebestyrelsesmøder.

Åben og ærlig dialog om skolebestyrelsesmøderne

Skolebestyrelsen brugte halvanden time på et af deres faste møder til at spille Facilitate mødespillet. Det gav mulighed for at se møderne i helikopterperspektiv og faciliterede en åben og ærlig dialog om mødekulturen. Rune Christensen, der er forældrerepræsentant fortæller: ”Det var interessant at få vendt og drejet nogle tanker omkring, hvordan vi kan optimere vores bestyrelsesmøder.”

På en spillende måde blev deltagerne guidet igennem en struktureret og ligeværdig dialog om den nuværende mødekultur, formålet med møderne og ønsker til forbedringer. Spillet mundede ud i en formulering af konkrete beslutninger om, hvordan de fremtidige møder kan forbedres.

Skolebestyrelsens drøftelser handlede blandt andet om følgende tematikker:

For meget orientering og for lidt dialog

En udfordring, der blev diskuteret, var for meget orientering og for lidt dialog på skolebestyrelsesmøderne. Der blev drøftet forskellige muligheder for at skabe mere variation i dialogformen og forskellige måder at drøfte emnerne på dagsordenen. Fx at tale om noget i mindre grupper, få elevoplæg eller input fra medarbejderne. Det blev pointeret, hvordan variationen i dialogform kan føre til mere nuancerede og engagerende dialoger, der kan bidrage til bedre og mere kvalificerede beslutninger.

Psykologisk tryghed og tillid på møderne

Skolebestyrelsen var enige om, at det er vigtigt at have psykologisk tryghed på møderne og at skabe tillid, åbenhed og fortrolighed. En god stemning og tryghed på møderne kan gøre det lettere at have åbne og ærlige drøftelser om de svære og nogle gange følsomme emner, som skolebestyrelsen skal forholde sig til.

Inddragelse af elevernes perspektiver

Bestyrelsen var også enige om at inddrage elevernes perspektiver mere og på en mere relevant måde. Et af medlemmerne foreslog at invitere eleverne ind på en mere relevant måde via temaer som optager dem – og måske også invitere andre elever til at præsentere nogle perspektiver på forskellige emner som fx elevernes trivsel og skoleliv. Der blev diskuteret muligheden for at beslutte løbende temaer, som forældre og elever kunne forberede sig på og præsentere på møderne.

Næste skridt for skolebestyrelsen

Bestyrelsen blev overordnet set enige om at fokusere på at få energi ind i møderne og sikre åbenhed og tillid. Næste skridt for skolebestyrelsen er at udarbejde et årshjul med temaer, inddrage eleverne mere og facilitere dagsordenpunkter, så der sikres variation i dialogformen. Der vil blive lavet en opsamling på drøftelserne og beslutningerne fra mødespillet, som skoleleder og næstformand i skolebestyrelsen er ansvarlige for at følge op på.

Samlet set var bestyrelsen meget glade for den både sjove og seriøse måde at evaluere deres mødekultur. De fysiske og spillende elementer som spillebræt, billeder, afstemningsbrikker og timeglas var med til at sikre en konstruktiv, åben, tryg og ligeværdig dialog om mødekulturen.

Skoleleder Emmeline Trautner konkluderer: ”Med mødespillet som ramme fik vi i skolebestyrelsen en rigtig god drøftelse af, hvad det er vigtigt vi får talt om i skolebestyrelsen, hvordan vi vil tale om det, og hvordan vi kan arbejde videre med de temaer, der optager os. Vi fik afstemt vores forventninger til hinandens roller og, hvordan de repræsenterede fagligheder kan komme i spil til gavn og til glæde for vores skole og alle de mennesker, der er en del af den. Mødespillets elementer sikrede gode drøftelser, gode grin og god kvalificering af vores arbejde fremadrettet. Det var en rigtig god oplevelse!”

Om Syvstjerneskolen

Syvstjerneskolen er en tresporet folkeskole, der ligger i Værløse i Furesø Kommune med ca. 700 elever fra 0.-9. klasse.

Skolebestyrelsen består af 7 forældre, 2 medarbejdere, 2 elever og 3 ledelsesrepræsentanter.

 

Få en gratis dialogøvelse til 1:1 samtaler, når du tilmelder dig vores nyhedsbrev