Anerkendende medarbejdersamtale med plads til medarbejderens perspektiver

I Gladsaxe Kommune valgte en teamleder i PPR at gennemføre MUS-samtaler med dialogværktøjet ’Medarbejdersamtale om arbejdsglæde’. Motivationen for at bruge dialogværktøjet, var at, både leder og medarbejdere har oplevet, at MUS-samtaler med udgangspunkt i et klassisk spørgsmålsskema har en tendens til at gøre samtalen meget ’låst’. Oplevelsen var at dialogværktøjet er en god metode til at få en mere åben og meningsfuld dialog omkring mange forskellige aspekter.

Teamlederen fortæller fx, at hun oplevede det som meget meningsfuldt, at samtalen tog afsæt i arbejdsglæde. Hun siger:

”Det åbnede for en anden slags samtale, hvor medarbejderen fik mulighed for at reflektere over og fortælle om de dele af kerneopgaven, som hun satte pris på og som gav hende energi. Det gav et positivt afsæt for samtalen, hvor vi også kom omkring flere aspekter af den samlede opgaveportefølje. Og så oplevede jeg det som et kæmpe plus at vi mødtes over noget fysisk, hvor billeder og ikoner gav inspiration til samtalen.”

Samtaleværktøjet giver plads til en mere åben dialog

En medarbejder fortæller, hvordan dialogværktøjet gav plads til en meget mere åben dialog, som kom mere i dybden med de emner, der fylder hos medarbejderen i forhold til arbejdsglæde, -områder, -omfang og -vilkår.:

”Jeg var meget begejstret for den nye “åbne” dialogbaserede metode. I vores tidligere MUS-koncept gav den obligatoriske forberedelse både leder og medarbejder mulighed for at styre og eventuelt begrænse indhold og emner i samtaleforløbet. Selv om jeg generelt er tilhænger af forberedelse, så giver dialogværktøjet mulighed for en meget mere åben og ligeværdig samtale.  

Medarbejderen har betydelig indflydelse på, hvad samtalen skal dreje sig om, og lederen får mulighed for at få dybere indsigt i sin medarbejders arbejdsområde, -omfang og -vilkår.

For mig har det været en behagelig form for leder-medarbejdersamtale, hvor jeg har oplevet mig anerkendt, værdsat, og lyttet til af min leder.”

Om PPR i Gladsaxe Kommune

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, i daglig tale PPR, er en tværfaglig enhed i Gladsaxe Kommune, som består af psykologer, talehørekonsulenter, ressourcekonsulenter med lærer- eller pædagogbaggrund, flersprogsvejledere og ergoterapeuter. Der er i alt 55 ansatte i PPR.