Gry Andsager, der er teamleder i PPR i Gladsaxe Kommune, valgte at gennemføre alle MUS-samtaler med dialogværktøjet ’Medarbejdersamtale om arbejdsglæde’. Det har resulteret i mere nuancerede samtaler, hvor medarbejderne oplever sig set, hørt og anerkendt.

 

Anerkendende samtaler med plads til medarbejderens perspektiver

Gry Andsagers motivation for at bruge dialogværktøjet var, at både hun som leder og hendes medarbejdere har oplevet, at MUS-samtaler med udgangspunkt i et klassisk spørgsmålsskema har en tendens til at gøre samtalen meget låst.

Samtaleværktøjet er en god metode til netop at facilitere en mere åben og meningsfuld dialog omkring mange forskellige aspekter i medarbejderens arbejdsliv.

Gry Andsager fortæller: ”Værktøjet åbnede for en anden slags samtale, hvor medarbejderen fik mulighed for at reflektere over og fortælle om de dele af kerneopgaven, som de sætter pris på og som giver energi. Det gav et positivt afsæt for samtalen, hvor vi også kom omkring flere aspekter af den samlede opgaveportefølje.”

Også Gry Ansagers medarbejdere har været begejstrede for den nye samtaleform, hvor medarbejderen naturligt får mere taletid om det, der er vigtigt for medarbejderen: “Som medarbejder har man betydelig indflydelse på, hvad samtalen skal dreje sig om, og lederen får mulighed for at få dybere indsigt i sin medarbejders arbejdsområde, -omfang og -vilkår,” fortæller Susanne Stoltenborg, og fortsætter “for mig har det været en behagelig form for leder-medarbejdersamtale, hvor jeg har oplevet mig anerkendt, værdsat, og lyttet til af min leder.”

Mere ligeværdig samtale uden tidskrævende forberedelse

Samtaleværktøjet kræver ikke den store forberedelse fra hverken medarbejder eller leder. Det er en fordel i en travl hverdag, og samtidig giver det mulighed for at samtalen mellem leder og medarbejder bliver mere ligeværdig. Susanne Stoltenberg fortæller:

”Jeg var meget begejstret for den nye åbne dialogbaserede metode. I vores tidligere MUS-koncept gav den obligatoriske forberedelse både leder og medarbejder mulighed for at styre og eventuelt begrænse indhold og emner i samtaleforløbet. Selv om jeg generelt er tilhænger af forberedelse, så giver dialogværktøjet mulighed for en meget mere åben og ligeværdig samtale, når man ikke har forberedt en hel masse hver især.”

Et fysisk værktøj med visuelle elementer hjælper samtalen på vej

Facilitate samtaleværktøjet indeholder flere visuelle elementer i form af både associationsbilleder og tema-kort med ord og illustrationer, som inspirerer og kvalificerer samtalen. Gry Andsager fortæller: “Jeg oplevede det som et kæmpe plus at vi mødtes over noget fysisk, hvor billeder og ikoner gav inspiration til samtalen. Det gav et fælles afsæt – et fælles tredje – som vi kunne tale ud fra. Og så er det meget meningsfuldt at tage afsæt i begrebet arbejdsglæde.”

Om PPR i Gladsaxe Kommune

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, i daglig tale PPR, er en tværfaglig enhed i Gladsaxe Kommune, som består af psykologer, talehørekonsulenter, ressourcekonsulenter med lærer- eller pædagogbaggrund, flersprogsvejledere og ergoterapeuter. Der er i alt 55 ansatte i PPR. 

Få en gratis dialogøvelse til 1:1 samtaler, når du tilmelder dig vores nyhedsbrev