Lettere MUS og tre måneders-samtaler i Measurelet

Marie Lommer Bagger, der er CEO og Co-Founder i Measurelet, bruger samtaleværktøjet ‘Medarbejdersamtale om arbejdsglæde’ til både MUS-samtaler og tre måneders-samtaler med nyansatte medarbejdere. Det har resulteret i både dybere og sjovere samtaler, og så har det gjort det meget lettere at holde samtaler – også med udenlandske medarbejdere.

Alsidigt samtaleværktøj

Marie Lommer Bagger oplever, at samtaleværktøjet ’Medarbejdersamtale om arbejdsglæde’ er meget alsidigt og fleksibelt. Udover MUS-samtaler har hun nemt kunne bruge elementer af værktøjet til tre måneders-samtaler med nyansatte medarbejdere med stor succes.

Til tre måneders-samtalerne bruger Marie de 40 gule kort og den gule plade med fokus på arbejdsglæde, som udgangspunkt for samtalen. På den måde får hun som leder et hurtigt overblik over, hvordan medarbejderen er faldet til på arbejdspladsen, og et godt udgangspunkt for en dybere samtale om medarbejderens trivsel og udvikling.

Værdifulde MUS-samtaler for både medarbejdere og leder

Marie bruger samtaleværktøjet i sin helhed til MUS-samtaler med sine syv medarbejdere. Hun og medarbejderne er enige om, at det er rart at tage udgangspunkt i et konkret visuelt værktøj, som guider og skaber et godt flow gennem hele samtalen.

”Det var en stor hjælp for mig at have et konkret visuelt værktøj på bordet, som guidede min medarbejder og mig gennem samtalen. Vi kom omkring mange interessante drøftelser, og jeg fik mange værdifulde input til både at udvikle min medarbejder og virksomheden. Og så var det helt fantastisk, at man ikke behøvede at bruge lang tid på at forberede samtalen,” fortæller Marie Lommer Bagger.

Marie synes også, at samtalerne kommer lettere i gang med værktøjet, og at de bliver væsentlig dybere end, hvis de bare havde siddet og talt sammen.

De spillende elementer i værktøjet, gør det sjovt og åbner for nogle interessante dialoger og perspektiver. Marie fortæller: ”Alle medarbejdere har syntes, at det har været sjovt og givende at holde samtaler på denne måde, og der er ingen, der synes, at det har været for fjollet, selvom der blev brugt spillende elementer.”

Nedbryder kulturelle og sproglige barrierer

Selvom samtaleværktøjet er på dansk, så har Marie Lommer Bagger også gode erfaringer med at bruge det til MUS-samtale med hendes medarbejder fra Portugal. ”Han syntes, at det var en rigtig god oplevelse. Jeg var lidt spændt på samtalen, da det i hverdagen er meget tydeligt, at han er vant til en anden type af ledelse, der er mere hierarkisk. Men værktøjet fungerede rigtig godt til at nedbryde de barrierer, og det blev en god dialog.”

Til samtalen brugte Marie den gule plade og de 40 gule kort med illustrationer, der viser forskellige facetter af arbejdslivet, og medarbejderen valgte de symboler, som repræsenterede, det han ville sige.

Nemt at følge op på samtalerne

“At følge op på samtalerne er nu blevet enklere takket være samtaleværktøjet,” siger Marie. Hun bruger handlingsreferatet som et værdifuldt redskab til at følge op på MUS-samtalerne og sikre, at alle aftaler følges op. Desuden har brugen af samtaleværktøjet i virksomheden ført til mere konstruktive samtaler om struktur og forberedelse.

Alt i alt har det gjort hendes arbejde som leder betydeligt nemmere: ”Værktøjet giver en rigtig god ramme for mig, som ny leder, og det gør at jeg er sikker på at få det hele med.”

Om Measurelet

Measurelet er en dansk medtech virksomhed. De er specialister på væskebalanceområdet. De tilbyder en række løsninger, der automatiserer de processer, som indgår i et væskeregnskab. Løsningerne anvendes på en række danske hospitaler.

Samtidig forbedrer de hygiejnen, sparer tid og forbedrer arbejdsmiljø for plejepersonalet samt sikrer patienternes værdighed og integritet.

Få en gratis dialogøvelse til 1:1 samtaler, når du tilmelder dig vores nyhedsbrev