Case: Befriende med et værktøj til medarbejdersamtaler, der ikke er digitalt

Michael Uhrenholdt, der er teamchef i Ledernes Hovedorganisation, benytter samtaleværktøjet fra Facilitate som supplement til sine MUS-samtaler. Det har ført til nogle mere strukturede samtaler om arbejdsglæde og mere taletid til medarbejderne. Og så opleves det som en befrielse, at det er et fysisk værktøj, og ikke digitalt.

Intuitivt værktøj, der er nemt at gå til

For Michael Uhrenholdt har det været overraskende let at implementere samtaleværktøjet fra Facilitate. Fordelen er, at det er et fysisk værktøj, som ikke kræver en stor introduktion eller forberedelse, men er plug’n’play: ”Det er intuitivt og let at gå til, så jeg følte mig ikke fanget i noget nogen steder, og jeg synes ikke det var svært. Jeg var tryg ved det, og det fungerede, ” fortæller Michael Uhrenholdt, og supplerer: ”Det, at værktøjet ikke er digitalt, det synes jeg er super befriende – jeg er meget fan af det – og så kan det komplementere vores digitale styresystemer og HR-systemer.”

Struktureret proces og ligeværdig dialog

Samtaleværktøjet skaber en struktureret visuel proces, som hjælper lederen med at fokusere på medarbejderen i stedet for at skulle bruge energien på at styre samtalen. Samtalen består af seks trin, som faciliterer dialogen og sikrer en naturlig tidsstyring. Michael Uhrenholdt fortæller:

”Det var en god struktureret proces, og det var nemt at styre tiden. Man får en proces forærende, hvor man som leder, ikke skal bruge ret meget tid på at tænke ”proces” og ”styring”, fordi samtalens forløb er bygget op som et spil. Det er en stor hjælp, og jeg kunne have et enormt fokus på medarbejderen.”

Værktøjet sikrer en mere ligeværdig dialog mellem leder og medarbejder, og ifølge Michael Uhrenholdt er tidsfordelingen mellem leder og medarbejder nøglen: “Vi ledere kan godt komme til at overkommunikere i forhold til medarbejderen, fordi vi selv er engagerede i det vi laver. Men med værktøjet bliver man guidet igennem en proces, hvor medarbejderen kommer meget mere til orde. På den måde får man helt naturligt en mere ligeværdig dialog.”

Billeder guider samtalen og giver plads til refleksion

Samtaleværktøjet er indrettet, så medarbejderen skal kigge på en række billed- og ordkort, som hjælper medarbejderen til at reflektere over forskellige emner, og gør det lettere for lederen at guide samtalen. Samtidig inspirerer kortene medarbejderen til at prioritere og tage stilling til, hvad der er vigtigst for dem.

”En af styrkerne med værktøjet, hvor jeg virkelig fik et wake-up call, er billederne man lægger ud på bordet. Medarbejderen får mulighed for at reflektere over, hvad de tænker, når de skal tale ud fra et billede. Og medarbejderen får inspiration fra ord- og billedkort til at sætte ord på, hvad der betyder noget for deres arbejdsglæde,” fortæller Michael Uhrenholdt.

En vigtig indikator på arbejdsglæde

Michael Uhrenholdt mener, at samtaleværktøjet kan være en vigtig indikator for, om organisationen er et ‘Great place to work’. “Pt. har vi meget fokus på arbejdsglæde i organisationen, også i forhold til ‘Great place to work’. Så man kan sige, at samtalen med fokus på arbejdsglæde er en god indikator, og jeg kan nemt vende tilbage til de billeder og ord, der havde betydning for medarbejderens arbejdsglæde,” siger han.

Han planlægger at bruge de billeder, der blev diskuteret under samtalerne, som udgangspunkt for opfølgningssamtaler. “Det er et super fedt værktøj, der fungerer rigtig godt i samspil med det vi ellers gør,” opsummerer han.

Michael Uhrenholdt, teamchef hos Lederne

Om Lederne

Lederne er en faglig organisation og a-kasse for ledere og særligt betroede medarbejdere. De hjælper medlemmerne med uddannelse, inspiration, netværk og rådgivning inden for ledelse, karriere og juridisk bistand. Lederne har mere end 130.000 medlemmer.

 

Få en gratis dialogøvelse til 1:1 samtaler, når du tilmelder dig vores nyhedsbrev