Case: Skattestyrelsen, Erhverv

Optimering af ledermøder i Skattestyrelsen, Erhverv

Ledergruppen i Skattestyrelsen, Erhverv består af ca. 18 personer og de mødes hver anden måned til et fælles ledermøde.

Som en del af deres ledelsesdage valgte de at bruge 2 timer på at evaluere deres ledermøder med mødespillet. De spillede samtidig i 3 grupper med tre mødespil, hvor de talte om den samme møderække. En intern facilitator samlede konklusionerne fra de tre grupper til en fælles konklusion på, hvilke handlinger, der skal gøre ledermøderne bedre.

”Det var en sjov og udbytterig måde at tale om vores møder på. Vi er egentlig gode til at evalere løbende, men spillet ‘tvinger’ til konkret handling, så det ikke bare bliver ved snakken”.  Chistina Kjærsgaard Hierwagen, chefkonsulent

 

Resultater:

Konkrete beslutninger om optimering af ledermøder:

  • Det skal fremgå eksplicit af dagsordenen, om punkter er til hhv. orientering, drøftelse eller beslutning.
  • Vi skal prioritere det sociale i pauserne (på fysiske møder). I dag bliver pauserne ofte brugt på telefonopkald og mails, men da vi kun mødes hver anden måned, vil vi benytte lejligheden til at få talt med vores lederkollegaer.
  • Opfølgningsliste med udestående punkter/’boblerliste’ udsendes sammen med dagsordenen.

 

Om koncernchefgruppen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Koncernchefgruppen består af kommunaldirektør, 3 direktører samt 10 centerchefer, og de kvalificerer og udvikler sammen de strategiske mål og er fælles om at lede organisation.

Direktionen er en enhedsdirektion og består af kommunaldirektøren samt tre direktører, som dels har et overordnet ansvar for kommunens helhed og tværgående prioritering og dels er referenceansvarlige for konkrete centre.

Vil du høre mere om, hvordan din organisation kan få gavn af spillet
‘Optimér de faste møder’?

Ring eller skriv: 

Telefon 70 60 58 50 

mail@facilitate.dk