Case: Teammøder i Gladsaxe Kommune

Teamudvikling og optimering af mødekulturen

En teamleder i PPR i Gladsaxe Kommune brugte mødespillet ’Optimér de faste møder’ på teamdage med to af sine team. Målet var dels at evaluere teammøderne, som afholdes hver xx uge, og dels at bruge spillet som afsæt for en dialog om teamets samarbejde, trivsel og udvikling.

Spillet gav anledning til mange gode drøftelser om teamets værdier, samarbejdsformen og beslutninger om helt konkrete mødeforbedringer. Både teamleder og medarbejdere oplevede, at det var en konstruktiv og sjov måde at få evalueret teamsamarbejdet og mødekulturen.

En medarbejder i teamet fortæller:

”Jeg synes, at det var en god, og meget konkret måde at tale om vores værdier og ønsker i forhold til teamsamarbejdet, og der kom et konkret og fremadrettet input til det fremtidige teamsamarbejde. Det var en sjov måde at arbejde med det på fx ved at bruge billeder, der kan symbolisere forskellige ting.”

Et evaluerings- og dialogværktøj, der er lige til gå til

Teamlederen valgte at afsætte 2 ½ time til spilprocessen for at kunne få tid til at gå i dybden med de emner, der dukkede op omkring teamsamarbejdet.

Teamleder Gry Andsager fortæller:

”Jeg startede med at spille mødespillet i min egen ledergruppe, og det var en god måde at lære spillet at kende på. Her holdt vi fokus på at evaluere vores møder, men da jeg brugte spillet med mine team, ville jeg gerne give plads til at vi også kunne tale om teamsamarbejdet generelt. Her er mødespillet et rigtig godt værktøj til en travl mellemleder som mig. Spillet er superlet at gå til, og giver en styret ramme, som samtidig åbner for mange vigtige dialoger.”

 

Resultater:

Konkrete beslutninger om optimering af teammøderne:

  • Gentænkning af dagsorden, så der skabes plads til større variation og dialog på møderne
  • Evaluering og feedback 5 min til sidst på hvert møde
  • Prioritering af pauser
  • 50/50% fordeling af både fejringer og fejl – huske fokus på det, der lykkes
  • Fagligt indslag på hvert møde, som går på skift

Om PPR i Gladsaxe Kommune

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, i daglig tale PPR, er en tværfaglig enhed i Gladsaxe Kommune, som består af psykologer, talehørekonsulenter, ressourcekonsulenter med lærer- eller pædagogbaggrund, flersprogsvejledere og ergoterapeuter. Der er i alt 55 ansatte i PPR. 

Vil du høre mere om, hvordan din organisation kan få gavn af spillet
‘Optimér de faste møder’?

Ring eller skriv: 

Telefon 70 60 58 50 

mail@facilitate.dk