Derfor bør billedkort være fast inventar på jeres møder

Med en simpel rekvisit som billeder kan I opnå høj arbejdsglæde og ligeværdighed blandt mødedeltagerne – og så kan I samtidig styre tiden stramt. Få konkrete eksempler til, hvordan I som ledergruppe eller team kommer godt fra start.

85% af alle de indtryk, vi modtager, bearbejdes af synssansen[1]. Billeder bearbejdes langt hurtigere i hjernen end andre sanseindtryk. Samtidig taler billeder til vores følelser, og netop følelserne er nøglen til hukommelsen – også hos mødedeltagerne.[2] Billeder er derfor en magisk tryllestav ved jeres faste møder til bedre, sjovere og mere inspirerende samtaler, som I husker længe efter. Samtidig kan billeder gøre op med uhensigtsmæssige vaner, som resulterer i dårlig mødekultur.

Associationsbilleder benyttes oftere og oftere som en vigtig rekvisit ved møder – og med stor succes. Forstå, hvordan billedkort kan optimere møderne og få tips til, hvordan I kommer godt i gang.

Derfor går møderne i tomgang

De klassiske udfordringer ved møder er, at vi taler forbi hinanden eller ikke opfanger den andens pointe i vores egen iver efter selv at byde ind med input. Blandt nogle mødedeltagere bliver det næsten en kamp om, hvem der dominerer samtalen med egne pointer. Diskussionen er ustruktureret og tilfældig. I mange tilfælde varer møderne længere end planlagt, og man får ikke aftalt konkrete handlinger og opfølgning. Hertil kommer de mødedeltagere, som viger tilbage og slet ikke bidrager til diskussionen.

Disse udfordringer er især et problem ved faste møder i ledelsesgrupper, teams eller afdelinger, fordi mønstret ofte gentager sig uge for uge. Møderne går i tomgang, hvor udbyttet ikke er optimalt.

Billeder sikrer struktur og engagement

Holder I faste møder, er det en god idé vænne jer til at hive billedkort frem – hver gang. Billeder er en simpel rekvisit, som er nem at implementere. Og så kan noget så simpelt som billeder give en helt ny dynamik på jeres møder fremover.

Se f.eks. de her fem fotos. Hvordan oplever du dine møder?

Fordelen er, at vi som deltagere med ét forvandler os til aktive og engagerede lyttere. I dialogiske processer, hvor vi taler og handler gennem billeder, er vi nemlig mere tilbøjelige til at lege med på andres udsagn. Billeder vækker følelser og giver plads til overraskelse og humor – og så husker vi pointer og oplevelser bedre, fordi de knyttes til billeder.

Med billeder opnår vi også en fast og styret struktur med fokus på udbytte og en ligeværdig dialog, fordi vi nemt kan aktivere alle. Præmissen for at inddrage billedkort er nemlig, at alle skal tale ud fra hver sit billedkort med en tidsstyret dialog. Det gør det svært at erobre samtalen, og samtidig langt nemmere at invitere de deltagere ind, som ofte viger tilbage, fordi det ikke falder dem naturligt at tage ordet, eller fordi de normalt ikke bliver hørt.

Nærværende dialog og nye perspektiver

Billeder er således et stærkt redskab til at se verden med nye øjne – og med andres øjne. Når vi bruger billeder, giver det et helt konkret udgangspunkt. Samtidig rummer et billede altid mulighed for flere tolkninger. Og det er en fordel, da vi umiddelbart er mere åbne for, at andre ser og tolker et billede anderledes end os selv. For med et billede i hånden flyttes fokus fra personen til sagen, og det er helt i orden, hvis man ikke er enig.

Det kan også være lettere at sætte ord på det, som kan være svært at tale om, fordi billedet giver én noget at støtte sig til. Billederne åbner op for en nærværende dialog, diskussion og refleksion – og helt sikkert også større arbejdsglæde ved mødebordet.

At bruge billeder kan i mange situationer altså være lige netop dét, der får låget til at lette. De associationer, som billederne giver, skaber et rum, hvor man pludselig kan tænke ud over hverdagens lavpraktiske udfordringer.

3 konkrete øvelser med billedkort til faste møder

Vil I gerne opbygge egne erfaringer med associationsbilleder, får i her tre konkrete eksempler på, hvordan billeder kan bruges på mødet. I kan også kombinere billeder og ord, hvis formålet er at drøfte noget inden for et specifikt emne eller en ramme, som er givet på forhånd f.eks. valgmuligheder. Bemærk, at tiden skal være skarpt afgrænset, og at alle rundt om bordet forventes at deltage ligeværdigt.

1. Check in på mødet med billedkort

Brug billedkort til at afstemme jeres forventninger til mødet.

  • Spred billedkort ud på bordet med billedsiden op.
  • Vælg hver især et billede, der beskriver: Hvad er det vigtigste, jeg ønsker at få ud af mødet i dag?
  • Tag en runde, hvor I fortæller, hvilket billede I har valgt og hvorfor (max. 1 minut pr. person).

2. Spark idéudviklingen i gang
Opnå effektiv idéudvikling med billeder.

   • Rammesæt emnet, som der ønskes idéer til.
   • Spred billedkort ud på bordet med billedsiden op.
   • Vælg hver især et billede, som illustrerer en idé.
   • Tag en runde, hvor I fortæller om jeres idé (max. 1 minut pr. person).

  3. Hurtig status fra alle om bordet
  Billedkort kan hjælpe med en hurtig og effektiv status fra alle om bordet – fx som alternativ til ’bordet rundt’.

    • Spred billedkort ud på bordet med billedsiden op.
    • Vælg hver især et billede, der beskriver: Hvordan er status lige nu på mine arbejdsopgaver?
    • Tag en runde, hvor I fortæller, hvilket billede I har valgt og hvorfor (max. 1 minut pr. person).

   Kilder:

   [1] Ole Lauridsen er lektor ved Aarhus School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet, og leder af LEARNING STYLES LAB.

   [2]  Elisabeth T. Madsen, Sikker vej til læring.

   Få inspiration til at evaluere

   jeres møder med billeder

   med Facilitate mødespillet

   Få en gratis dialogøvelse til 1:1 samtaler, når du tilmelder dig vores nyhedsbrev