Hvad er MUS-samtaler? Og hvorfor er de vigtige?

 

Gode medarbejderudviklingssamtaler (MUS) er afgørende for en vellykket arbejdsplads, da de giver medarbejdere og ledere mulighed for en ligeværdig dialog om medarbejderens udvikling og trivsel. Samtalerne skaber en fælles forståelse mellem medarbejder og leder, hvor mål og forventninger afstemmes, og der lægges en handlingsplan. MUS-samtaler giver også lederen mulighed for at give feedback og støtte den faglige udvikling. En god MUS-samtale kan være med til at fremme åben kommunikation, tillid og gensidig forståelse, hvilket styrker arbejdsrelationer og arbejdsglæde, og i sidste ende kan være med til at sikre psykologisk tryghed. I Facilitate har vi valgt at kalde det ‘Medarbejdersamtaler om arbejdsglæde’ (se mere nedenfor).

Hvad er MUS-samtaler?

En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en struktureret samtale mellem en medarbejder og dennes leder, der typis finder sted én gang om året. Formålet med MUS er at skabe en dialog om medarbejderens arbejdsmæssige trivsel og udvikling.

Gennem MUS får medarbejderen mulighed for at reflektere over sit arbejde, udviklingsmuligheder og eventuelle udfordringer, mens lederen giver feedback, støtte og vejledning. MUS bruges typisk til at afklare forventninger, identificere udviklingsområder og planlægge fremtidige tiltag.

MUS er en anerkendt praksis i mange danske virksomheder og organisationer og bidrager til at styrke samarbejdet mellem medarbejder og leder. Desuden er formålet at fremme medarbejderens trivsel samt faglige og personlige udvikling.

MUS-samtaler i et historisk lys:

  • I 1960’erne og 1970’erne begyndte MUS at vinde indpas som et redskab til at styrke medarbejdernes udvikling og trivsel.
  • MUS startede som en årlig evaluering af medarbejdernes præstationer og blev primært anvendt i større virksomheder og offentlige institutioner. Den danske arbejdsmarkedsmodel og kollektive overenskomster har påvirket implementeringen og retningslinjerne for MUS i forskellige sektorer og virksomheder.
  • I løbet af 1980’erne og 1990’erne skiftede fokus fra blot at evaluere til at være mere dialogbaseret og fremme udvikling og læring.
  • I dag betragtes MUS som en vigtig proces, der sigter mod at skabe en gensidig forståelse og afstemning af forventninger mellem medarbejder og leder samt styrke medarbejderens engagement og kompetenceudvikling.

Hvad er formålet med MUS-samtaler?

De typiske formål med MUS-samtalerne er:

 1. Personlig og faglig udvikling: MUS kan være en mulighed for medarbejderen og lederen at drøfte den enkeltes personlige og faglige udvikling. Samtalen kan fokusere på at identificere medarbejderens styrker, interesser og udviklingsområder for at skabe en plan for fremtidig udvikling.
 2. Karriereplanlægning: MUS kan give medarbejderen og lederen mulighed for at diskutere og planlægge den enkeltes karrierevej. Dette kan omfatte at identificere muligheder for avancement, udforske interesseområder eller diskutere langsigtede mål og ambitioner.
 3. Trivsel og arbejdsglæde: MUS kan bidrage til at fremme medarbejderens trivsel og arbejdsglæde. Samtalen kan give medarbejderen mulighed for at udtrykke eventuelle bekymringer, udfordringer eller behov og samarbejde med lederen om at finde løsninger, der kan forbedre arbejdsmiljøet og trivslen.
 4. Kommunikation og feedback: MUS kan fremme en åben og konstruktiv kommunikation mellem medarbejderen og lederen. Samtalen kan give lederen mulighed for at give feedback til medarbejderen om indsats, kompetencer og adfærd på en støttende og udviklingsorienteret måde.
 5. Relation og samarbejde: MUS kan styrke relationen og samarbejdet mellem medarbejderen og lederen. Samtalen kan være en mulighed for at opbygge tillid, udvikle en dybere forståelse for hinandens perspektiver og drøfte eventuelle udfordringer eller konflikter for at finde fælles løsninger.

Hvad er forskellen på 1:1-samtaler og MUS-samtaler?

En 1:1-samtale og en medarbejderudviklingssamtale er begge typer af samtaler mellem en leder og en medarbejder, men der er forskelle i deres formål og fokus:

 • 1:1-samtale: En 1:1-samtale er en løbende dialog mellem lederen og medarbejderen, der normalt finder sted regelmæssigt (fx. ugentligt eller månedligt). Formålet med en 1:1-samtaler er at skabe en åben og fortrolig kommunikation mellem leder og medarbejder, hvor de kan drøfte aktuelle arbejdsopgaver, udfordringer, fremskridt og eventuelle behov for støtte eller ressourcer.
 • Medarbejderudviklingssamtale (MUS): En medarbejderudviklingssamtale er en mere struktureret samtale, der normalt finder sted én gang om året. Formålet med en medarbejderudviklingssamtale er gå mere i dybden med, hvordan det går med medarbejderens trivsel og udvikling og sammen sætte mål for udvikling. Samtalen fokuserer på medarbejderens professionelle udvikling.

Mens en 1:1-samtale er mere operationel og fokuserer på den løbende opfølgning og kommunikation mellem leder og medarbejder, er en medarbejderudviklingssamtale mere strategisk og handler om medarbejderens fremtidige udvikling, og hvordan medarbejderne har det helt overodnet i sit arbejdsliv. Begge typer samtaler kan dog have overlap, og det afhænger af virksomhedens praksis og kontekst.

Hvordan kan man som leder skabe gode MUS-samtaler?

 1. Skab tillid og åbenhed: Skab et tillidsfuldt og åbent miljø, hvor medarbejderen føler sig tryg ved at dele tanker, bekymringer, ønsker og mål.
 2. Lyt aktivt: Vær en lyttende leder, der giver medarbejderen plads til at udtrykke sig. Vis interesse, stil uddybende spørgsmål og vær opmærksom på nonverbale signaler.
 3. Vær anerkendende: Anerkend medarbejderens præstationer, indsats og perspektiver. Giv konstruktiv feedback og vær opmærksom på styrker, bekymringer, ønsker og drømme.
 4. Skab klare mål og forventninger: Sæt sammen tydelige mål og forventninger til medarbejderens udvikling. Vær konkret og specifik i dine forventninger og hjælp medarbejderen med at identificere mulige udviklingsområder.
 5. Følg op og vær tilgængelig: Følg op på aftalte mål og udviklingsområder og vær tilgængelig for medarbejderen, hvis de har brug for støtte eller vejledning. Vis interesse for deres udvikling og trivsel.

Inspiration til at holde MUS-samtaler med fokus på arbejdsglæde

Medarbejdersamtaler med fokus på arbejdsglæde åbner for en mere ligeværdig og nærværende dialog mellem leder og medarbejder end den klassiske udviklingssamtale. Et snævert fokus på udvikling kan opleves som irrelevant, og lederen risikerer at gå glip af en værdifuld indsigt i medarbejderens arbejde og trivsel. Derfor har vi hos Facilitate udviklet et samtaleværktøj, der nemt hjælper dig, som leder, til at afholde MUS-samtaler om arbejdsglæde.

De klassiske MUS-skabeloner lægger op til at de samme spørgsmål og emner giver mening og er relevante for alle medarbejdere. Men en ’one size fits all’-spørgeramme vil ofte spænde ben for en mere nysgerrig og åben samtale, som tager udgangspunkt i medarbejderens eget perspektiv på arbejdsglæde.

Arbejdsglæde øger trivsel og produktivitet

Det betyder meget, om vi er glade og trives på arbejdspladsen – ikke kun for den enkelte medarbejder, men også for arbejdspladsen som helhed. Arbejdsglæde øger trivslen og kvaliteten i arbejdet og mindsker stress og sygefravær. Derfor giver det mening at have arbejdsglæde som et fokus i MUS-samtaler.

Men arbejdsglæde er en relativ størrelse og varierer fra medarbejder til medarbejder. Vi motiveres og henter energi ved forskellige ting. Derfor er det en god idé, at lederen til samtalen er nysgerrig på, hvad arbejdsglæde betyder for den enkelte medarbejder (i stedet for fx at antage, at udvikling er noget, der motiverer alle).

For nogle giver det arbejdsglæde at få anerkendelse for udførte arbejdsopgaver, mens det for andre er tætte relationer med kollegaer eller faglig udvikling. Det finder vi kun ud af ved at spørge ind til det. Netop her kan brug af billeder være et genialt værktøj. 

Billeder giver nærværende dialog og refleksion

Billeder giver et konkret udgangspunkt for en samtale om arbejdsglæde. Når vi har billeder foran os, er det nemmere for medarbejderen at sætte ord på dét, som kan være svært at tale om. Ikke mindst fordi hjernen bliver aktiveret på nye måder af de visuelle input.

Billedkort giver medarbejderen noget at støtte sig til og kan formidle stemning og følelser. Billederne åbner således op for en nærværende dialog og refleksion og giver en dybere indsigt i medarbejderens værdier, hvordan han/hun trives lige nu, og hvor man sammen kan sætte ind for at øge arbejdsglæden og motivationen.

Som leder sender du også et stærkt signal om, at arbejdsglæde er noget, du prioriterer, og at det er et vigtigt afsæt for at tale om kompetencer, trivsel og udvikling.

Konkret værktøj til samtaler

Et brud med de traditionelle MUS-samtaler kan være svært. Derfor har vi hos Facilitate udviklet det fysiske samtaleværktøj ’Medarbejdersamtale om arbejdsglæde’, der er et dialog- og ledelsesværktøj, som trin for trin guider leder og medarbejder igennem en åben, ligeværdig og fokuseret medarbejdersamtale med konkrete aftaler for øje.

Et frisk pust og mere liv til MUS-samtalen

Mød direktør Lea Gry von Cotta Schønberg og projektleder Nina Holck Bundgaard i FødevareBanken og hør deres erfaringer i videoen.

Få en gratis dialogøvelse til 1:1 samtaler, når du tilmelder dig vores nyhedsbrev