Introduktion til værktøjet ‘Medarbejdersamtale om arbejdsglæde’

Sådan er samtalen bygget op

Facilitate mødespil Optimer de faste møder

Samtaleværktøjet guider leder og medarbejder gennem en struktureret samtale med konkrete aftaler for øje.

Den fælles visuelle dagsorden sætter rammen om samtalen. Tidsangivelser giver et klart signal om, hvor meget tid der skal prioriteres på de enkelte dele af samtalen.

1. START: Lederen starter samtalen med at læse højt, hvad der står under låget.

2. STATUS: Ud fra 20 billedkort vælger medarbejderen 1-3 kort og fortæller, hvordan det helt overordnet går med arbejdet.

3. ARBEJDSGLÆDE: 40 inspirationskort med ord og illustrationer om arbejdsopgaver, samarbejde, trivsel og udvikling osv. spredes ud på bordet. Emnerne dækker alle facetter af et arbejdsliv.

Medarbejderen vælger 3 x 3 kort, som placeres på en særlig plade, der bliver medarbejderens personlige fortælling. Herefter fortæller medarbejderen ud fra de 9 kort på pladen:

  • Hvad gør dig glad i dit arbejde?
  • Hvad gør dig mindre glad i dit arbejde?
  • Hvad kunne gøre dig endnu mere glad i dit arbejde?

4. FEEDBACK: Lederen giver feedback og perspektiver på det medarbejderen fortæller.

5. AFTALER: Leder og medarbejder aftaler sammen, hvilke handlinger, der skal sættes i gang på baggrund af det, I har talt om.

6. SLUT: Lederen runder af.

 

Der medfølger referatark til 30 samtaler, og der kan altid bestilles flere.