Litteraturliste Facilitate mødespil og dialogværktøjet ’Medarbejdersamtale om arbejdsglæde’

 

Bøger

Borgmann, Lars og Ørbech, Michael Stig: Velfungerende grupper og team: grundbog om facilitering i organisation og ledelse. Hans Reitzel, 2013

Cooperrrider, David L. & Whitney, Diana: Appreciative Inquiry – A positive revolution in Change. Ingram Pub Services, 2005

Dall, Mads Ole og Hansen, Solveig (red.): Slip anerkendelsen løs! Frydenlund, 2001

De Bono, Edward: Lateral Thinking – A Textbook of Creativity. Penguin Books Ltd, 2016

Edmondson, A. C. & Nickisch, C.: Creating psychological safety in the work- place. Harvard Business Review, 2019

Hersted, Lone og Gergen, Kenneth J.: Relationel ledelse: dialogisk baseret samarbejde. Mindspace, 2013

Jensen, Anders Fogh & Nørmark, Dennis: Pseudoarbejde – hvordan vi fik travlt med at lave ingenting. Gyldendal, 2018

Ravn, Ib: Facilitering: ledelse af møder der skaber værdi og mening. Hans Reitzel, 2011

Rogelberg, Steven G.: The Surprising Science of Meetings – How You Can Lead your Team to Peak Performance. Oxford University Press, 2019

Wybrandt, Mette Frithiof og Jensen, Sara Hedegaard: Serien Inkluderende læringsmiljø. Amondo, 2013

Artikler og links

Hoffmann, Lars: Læring gennem leg og spil, gamification på fremmarch. Henley Business School, 2019. www.henley.dk/blog/laering-gennem-leg-og-spil/

Lieberoth, Andreas: Er gamification adfærdsdesign? Videnskab.dk, 2014. videnskab.dk/forskerzonen/teknologi-innovation/er-gamification-adfaerdsdesign

Ravn, Ib: Faciliteret pseudoinvolvering. Ledelse i dag, særtryk 2018-19               
www.lederne.dk/ledelse-i-dag/ny-viden/2018/ledelse-i-dag-december-2018/ledelse%20i%20dags%20særtryk%202018-19/

Rogelberg, Steven G: Why Your Meetings Stink—and What to Do About It. Harvard Business Review, January–February 2019 https://hbr.org/2019/01/why-your-meetings-stink-and-what-to-do-about-it

Hasso Plattner Institute of Design: An Introduction to Design Thinking PROCESS GUIDE. Stanford University, d.school, 2010.https://web.stanford.edu/~mshanks/MichaelShanks/files/509554.pdf

Vi bliver motiverede, bare af at tro vi spiller et spil. Videnskab.dk, 2015. videnskab.dk/kultur-samfund/vi-bliver-motiverede-bare-af-tro-vi-spiller-et-spil

MUS-samtaler med ringe effekt. Aarhus Universitet, 2009. https://auhist.au.dk/showroom/praesentationer/aviser-blade-og-magasiner-fra-au/campus/2009/artikler/nr18/mus

https://kulturoginformation.dk/perspektiv/fagmagasinet/2010/7/goerdinmussamtaletilmereendensniksnak