Hvad er psykologisk tryghed? Og hvorfor er det vigtigt på arbejdspladser?

 

Psykologisk tryghed er vigtig på arbejdspladser, fordi det kan bidrage til at skabe et miljø, hvor medarbejdere føler sig frie til at udtrykke deres ideer, udfordre status quo, tage initiativ og samarbejde på tværs af faggrupper og niveauer. Det kan også hjælpe med at fremme innovation og kreativitet, fordi medarbejderne føler sig trygge og kan tænke og handle frit uden frygt for at blive afvist eller straffet.

Hvad er psykologisk tryghed?

Psykologisk tryghed er en tilstand, hvor mennesker føler sig trygge nok til at tage risici og være åbne og ærlige i deres kommunikation og interaktion med andre. Det er en følelse af tillid og sikkerhed, som giver mulighed for at være sig selv, stille spørgsmål og komme med ideer uden frygt for negative konsekvenser som ydmygelse eller repressalier.

Psykologisk tryghed kan opnås gennem positive relationer, klare kommunikationskanaler, respektfuld adfærd og feedback-kultur, hvor medarbejdere føler sig hørt og anerkendt. Det kræver også en leder, der kan skabe og opretholde en åben og tillidsfuld kultur, hvor fejl og udfordringer ses som læringsmuligheder og ikke som noget, der skal skjules eller bebrejdes.

Psykologisk tryghed i et historisk lys:

  • Begrebet psykologisk tryghed stammer fra forskningen inden for organisationspsykologi og ledelse.
  • Det blev først introduceret i 1999 af Amy Edmondson, en professor i ledelse ved Harvard Business School.
  • Edmondsons forskning viste, at teams med høj psykologisk tryghed præsterede bedre og var mere innovative end teams med lav psykologisk tryghed.
  • Psykologisk tryghed defineres som en følelse af sikkerhed, hvor man føler sig tryg ved at tage risici og dele sine ideer og meninger uden frygt for at blive ydmyget eller straffet.
  • Edmondsons forskning viste også, at ledere kan spille en vigtig rolle i at skabe psykologisk tryghed i organisationer ved at fremme åbenhed, feedback og læring.
  • Siden da er begrebet psykologisk tryghed blevet et vigtigt emne inden for organisationspsykologi og ledelse og er blevet anerkendt som en vigtig faktor for succes i moderne arbejdspladser.

Hvorfor er psykologisk tryghed vigtigt?

Psykologisk tryghed er vigtigt af flere grunde:

  • Det fremmer læring: Når medarbejderne føler sig trygge og frie til at dele deres ideer og stille spørgsmål, kan de lære af hinanden og af deres fejl, hvilket kan forbedre deres arbejde og øge deres produktivitet.
  • Det øger innovation: Når medarbejderne føler sig trygge til at præsentere nye ideer, kan de bidrage til at skabe en kultur, hvor innovation og nytænkning bydes velkommen.
  • Det øger engagementet: Når medarbejderne føler sig trygge, føler de sig også mere knyttet til deres arbejdsplads og vil være mere engageret i at levere kvalitetsarbejde.
  • Det forbedrer relationer: Psykologisk tryghed kan føre til bedre relationer på arbejdspladsen, da medarbejderne vil føle sig mere trygge ved at samarbejde og kommunikere med hinanden.
  • Det mindsker stress: Når medarbejderne føler sig trygge, oplever de mindre stress på arbejdspladsen, hvilket kan føre til bedre helbred og trivsel.

Psykologisk tryghed vs. psykologisk usikkerhed

Det modsatte af psykologisk tryghed er psykologisk usikkerhed eller frygt. Når medarbejdere føler sig usikre eller frygtsomme, vil de være mindre tilbøjelige til at udtrykke sig frit og åbent, hvilket kan føre til en manglende følelse af samhørighed og en følelse af isolation.

Hvis medarbejdere er bange for at stille spørgsmål eller dele ideer, kan det føre til en mangel på innovation og stagnation i virksomheden. Når medarbejdere er bange for at indrømme fejl eller mangler, kan det føre til at problemer bliver skjult, og at man ikke lærer af sine fejl, hvilket kan have alvorlige konsekvenser for virksomheden.

Psykologisk usikkerhed kan føre til en kultur med frygt og mistillid, hvilket kan have en negativ effekt på medarbejderes trivsel og produktivitet, samt påvirke virksomhedens evne til at tiltrække og fastholde talentfulde medarbejdere.

5 tegn på at der er psykologisk usikkerhed på en arbejdsplads
5 tegn på at der er psykologisk tryghed på en arbejdsplads
 1. Frygt for at stille spørgsmål: Hvis medarbejdere undgår at stille spørgsmål eller bede om hjælp, kan det være et tegn på usikkerhed.
 2. Modvilje mod at give feedback: Hvis medarbejdere kun giver overfladisk feedback, kan det indikere frygt for at såre andres følelser.
 3. Lav risikotolerance: Hvis medarbejdere undgår at tage chancer eller prøve nye ideer, kan det være et tegn på frygt for fiasko eller kritik.
 4. Manglende tillid til ledelse: Hvis medarbejdere ikke har tillid til deres ledere, kan det skabe en følelse af usikkerhed og mistillid.
 5. Lav morale og høj medarbejderomsætning: Hvis medarbejdere er demotiverede eller hvis der er en høj medarbejderomsætning, kan det indikere en følelse af usikkerhed og manglende engagement på arbejdspladsen.
 1. Medarbejdere tør stille spørgsmål: Hvis medarbejdere er trygge ved at stille spørgsmål eller bede om hjælp, indikerer det, at de føler sig komfortable og trygge på arbejdspladsen.
 2. Feedback gives åbent: Hvis medarbejdere giver og modtager feedback uden frygt for repressalier eller negative konsekvenser, er det et tegn på psykologisk tryghed.
 3. Høj risikotolerance: Hvis medarbejdere er villige til at tage chancer og prøve nye ideer, uden frygt for fiasko eller kritik, er det et tegn på psykologisk tryghed.
 4. Tillid til ledelsen: Hvis medarbejdere har tillid til deres ledere og føler, at deres bekymringer eller ideer bliver taget seriøst, er det et tegn på psykologisk tryghed.
 5. Høj morale og lav medarbejderomsætning: Hvis medarbejdere er engagerede og motiverede, og hvis der er en lav medarbejderomsætning, kan det indikere en følelse af tryghed og engagement på arbejdspladsen.

Hvordan kan man som leder skabe psykologisk tryghed i hverdagen?

Som leder kan du skabe psykologisk tryghed i hverdagen på følgende måder:

  • Vær tilgængelig: Sørg for, at medarbejderne ved, at du er tilgængelig, hvis de har brug for at tale med dig. Vær lydhør over for deres bekymringer og spørgsmål og vis interesse for deres arbejde og trivsel.
  • Lyt aktivt: Lyt til dine medarbejderes ideer og bekymringer og vis interesse for deres synspunkter. Giv dem din fulde opmærksomhed og undgå at afbryde eller nedgøre deres synspunkter.
  • Vær åben for feedback: Vær åben for feedback fra medarbejderne og opmuntre dem til at give feedback på din ledelsesstil og virksomhedens processer. Vis, at du er villig til at tage deres synspunkter i betragtning og arbejde på at forbedre arbejdspladsen.
  • Opbyg tillid: Vær åben og ærlig i din kommunikation med medarbejderne og opbyg tillid ved at holde dine løfter og være konsekvent i dine handlinger. Det vil skabe en følelse af sikkerhed og forudsigelighed i arbejdspladsen.
  • Opfordre til samarbejde: Opfordr medarbejderne til at samarbejde og dele deres idéer og viden med hinanden. Skab en kultur, hvor samarbejde og kommunikation opmuntreres, og hvor alle føler, at deres bidrag er værdsat.
  • Skab rammer for succes: Sørg for, at medarbejderne har de nødvendige ressourcer og støtte til at udføre deres arbejde effektivt. Vær tydelig med dine forventninger til deres arbejde og hjælp dem med at opnå succes.
  • Vis anerkendelse: Anerkend og værdsæt medarbejdernes arbejde og bidrag til virksomheden. Vis dem, at deres indsats er vigtig, og at den er med til at drive virksomheden fremad.

Ved at tage disse skridt kan du som leder skabe en kultur med psykologisk tryghed, hvor medarbejderne føler sig værdsatte, respekterede og opmuntrede til at yde deres bedste arbejde.

Hent inspiration i Facilitate mødespillet ’Optimér de faste møder’ til at tage en åben dialog om jeres mødekultur og samtidig styrke den psykologiske tryghed.

Få en gratis dialogøvelse til 1:1 samtaler, når du tilmelder dig vores nyhedsbrev