Hvad betyder facilitate?

Facilitate er det engelske ord for at ’facilitere’, og stammer fra det latinske ord ’facilis’, som betyder ’let at gøre’. Nu til dags bruges ordet ofte til at beskrive den mødeteknik, der handler om at gøre det lettere for en forsamlet gruppe at mennesker at udrette det de ønsker. Dialog mellem mennesker skaber bedre beslutninger og flere idéer, og et faciliteret møde kan gøre dialogen lettere, mere struktureret og sikre optimal udnyttelse af gruppedynamikkerne.

Ofte lader man en person være ansvarlig for at facilitere – en facilitator – som er en slags mødeleder eller ordstyrer, der hjælper ved at styre formen på dialogen og interaktionen snarere end indholdet. 

En facilitator er typisk en ekstern person fx en konsulent – men hos os er det et fagligt, grundigt gennemprøvet brætspil, der sørger for, at alle kommer ligeværdigt til orde og spiller ind på de rigtige tidspunkter.

Kunsten at være en god facilitator kræver mange forskellige kompetencer og kræver en del energi og opmærksomhed på mødet – derfor har vi lagt det ned i et spil, så alle deltagere – også mødelederen – har mulighed for at deltage i dialogerne, mens spillet sørger for struktur, tidsstyring, inddragende dialoger, fremdrift osv.

Når I bruger et Facilitate brætspil, har I desuden fordelen af at være alene i rummet – både til at sikre fortrolighed, men også for at skabe nye vaner, der ikke er afhængig af en ’fremmed’ i rummet.

Læs mere om spillet ’Optimér de faste møder’ her