Case: Bjørnsholm A/S

Spilformen har været en øjenåbner

Optimering af ledelsesmøder

Ledergruppen i BJØRNSHOLM A/S brugte Facilitate spillet ’Optimér de faste møder’ til at evaluere deres faste ledermøder. Gruppen består af fem personer, og de oplevede, at spillet på en enkel og naturlig måde satte gang i kreativitet og nytænkning. Det var især en fordel, at alle kunne tale frit, fordi der ikke var en ekstern konsulent som “kiggede over skulderen”. Ledergruppen har besluttet, at spillet bliver en fast del af deres fremtidige optimering af møder på alle niveauer.

Kickstart efter corona

– Vi har oplevet noget så simpelt, som at en spilleplade har rusket op i vores vante opfattelse af mødekulturen. Spilformen har for os budt på en perlerække af icebreakers. Derfor ser vi det også som en god måde at komme tilbage til en ny hverdag, hvor vi inddrager det, vi har lært af at være adskilt. Vi har nok alle tænkt nye tanker og fundet ud af, at vi ikke behøver gøre, som vi plejer på alle områder. Fortæller direktør Per Bjørnsholm.

Ledergruppen fremhæver:

  • Vi fik blotlagt, hvordan vi kan optimere vores mødeafholdelser – det bliver spændende at se, hvordan vores næste møde bliver.
  • Spillet er en god måde, at få drøftet nogle emner, hvor alle får taletid og plads til at udtrykke sig.
  • Virkelig gode kort og billeder – de rammer godt.
  • Vi har besluttet fremover at lade mødelederrollen gå på tur.

 

Direktøren siger:

“Vi har sparet en konsulent, sådan var reaktionen efter 1,5 time med Optimér de faste møder.”

Vi er en dynamisk virksomhed, som udvikler sig hele tiden. Med et fysisk brætspil mellem os, opnår vi både nærvær og bliver mere kreative. Vi vil derfor bruge spillet som en åbningsplanke til at drøfte noget, vi synes skal gøres bedre i fremtiden.”

Bjørnsholm-logo

Per Bjørnsholm, direktør BJØRNSHOLM A/S

Om BJØRNSHOLM A/S

BJØRNSHOLM A/S tilbyder aktiv forvaltning, bestyrelsesrådgivning, køb og salg af ejendomme, retssagsbehandling, entrepriseret, lejeret, mangler ved fast ejendom, byggestyring, erhvervsretlig rådgivning samt drift og finansiering af udlejnings- og foreningsejendomme.