Case: MUS-værktøj gav dybere indsigt i medarbejdernes trivsel i øjenlægeklinik

Birgitte Vinten Haargaard, der er øjenlæge med egen klinik, er meget begejstret for Facilitate værktøjet ’Medarbejdersamtale om arbejdsglæde’. Det har resulteret i dybere og mere detaljerede MUS-samtaler, som både Birgitte og hendes medarbejdere er meget glade for.

Dybere og mere detaljerede MUS-samtaler

For en mindre arbejdsplads, som en øjenlægeklinik, hvor hele personalet ses og taler sammen hver dag, er MUS-samtalen en anledning til at komme mere i dybden omkring, hvad der betyder noget for medarbejderens trivsel og arbejdsforhold. Birgitte Vinten Haargaard har oplevet, at det kan være svært med de klassiske MUS-skemaer. Derfor var samtaleværktøjet fra Facilitate lige, hvad hun havde brug for.

“Når jeg holder MUS-samtaler, er det vigtigt for mig at få medarbejdernes vurdering af deres arbejdsforhold med henblik på at kunne lave forbedrende tiltag. Og det fik jeg helt sikkert ud af at bruge samtaleværktøjet,” fortæller Birgitte Vinten Haargaard.

Billeder kvalificerer dialogen

Samtaleværktøjet adskiller sig fra et klassisk MUS-skema ved at inddrage billeder til at kvalificere dialogen. Ifølge Birgitte Vinten Haargaard et det netop billederne, der gør, at man kommer mere i dybden og får talt om mere relevante emner: “Det særligt gode ved værktøjet er billederne og muligheden for at få sat ord på både det gode og det, der kan arbejdes med.”

Ledelsesværktøj, der er lige til at gå til i en travl hverdag

Som øjenlæge med egen klinik har Birgitte Vinten Haargaard en travl hverdag, hvor hun både har meget patientkontakt og skal være personaleleder. Derfor er det afgørende for hende at have adgang til ledelsesværktøjer af høj kvalitet, der er lette at benytte:

“Jeg var overrasket over, hvor nemt det var for alle at anvende værktøjet. Det faldt medarbejderne nemt og naturligt at tale om diverse emner, som ikke på forhånd var ‘ved overfladen’. Og det gav mig som leder en større indsigt i medarbejdernes trivsel, og hvad der fylder i deres arbejde,” tilføjer Birgitte Vinten Haargaard.

Birgitte Vinten Haargaard har også fået meget positive tilbagemeldinger fra personalet og hun oplever, at samtalerne har bidraget til, at de har fået mere struktur på deres arbejdsforhold.

Birgitte følger op på samtalerne på deres personalemøder, bl.a. ud fra de aftaler de besluttede på samtalerne.

Birgitte Vinten Haargaard
Øjenlæge og klinikejer

Om øjenlæge Birgitte Vinten Haargaard

Øjenlæge og Ph.d. Birgitte Vinten Haargard har ejet og drevet øjenlægeklinikken i Kongens Lyngby siden 20xx. Hun har bred erfaring inden for diagnostik og behandling af øjensygdomme og mere end 15 års øjenkirurgisk erfaring.

Klinikkens personale består af en sygeplejerske, en skeleterapeut og to sekretærer.