Medarbejderinddragelse og optimeret mødestruktur styrker samarbejdet i internationalt team i stor dansk pharma-virksomhed

Møder er en integreret del af enhver organisations arbejdskultur, men det er ikke altid let at sikre, at de er effektive og energifyldte. For Marie Louise Brøndum Svendsen, Team Manager i pharma-virksomheden, har mødespillet ’Optimise regular meetings’ vist sig at være en game changer. Mødespillet har resulteret i forbedrede mødestrukturer og styrket samarbejdet i teamet, der består af medarbejdere fra flere forskellige kulturer.

Et legalt rum til at tale om elefanten i rummet

Marie Louise Brøndum Svendsen beskriver mødespillet som en “virkelig god og brugbar” idé. Spillet gav teamet mulighed for at adressere de vanskelige emner og udfordringer, der normalt bliver undgået i møder. Hun siger: “Mødespillet giver en ramme til at snakke om elefanten i rummet legalt. Det er en nem måde at gøre det på.”

Fra ineffektive møder til fælles reference

Et af mødespillets største styrker er dets evne til at forbedre mødestrukturen. Marie Louise Brøndum Svendsen oplever, at mange møder, ikke fungerer effektivt, men at spillet giver mulighed for at tale åbent om disse udfordringer. Hun fortæller: “Jeg sagde til teamet, at vi er på lige fod alle sammen, og spillet tager os i hånden hele vejen.”

Teamet har ikke kun haft gavn af spillet under det konkrete møde, men også som et samtaleemne og en fælles reference til at adressere mere strukturelle udfordringer i teamet. Det vidner om, hvordan mødespillet har skabt en åben dialog og styrket teamets evne til at tackle og forbedre deres arbejdsprocesser. Marie Louise Brøndum Svendsen uddyber: ”Det har været rigtig positivt efterfølgende, og vi har kunnet bruge det som samtaleemne, når vi har snakket om mødestrukturerne. Udbyttet har også været større end bare det her ene faste møde; vi har fået en god fælles reference, også til at få hul på de mere strukturelle ting i vores team.”

Fælles rammer og et sprog om møder

Som ny leder af teamet har Marie Louise Brøndum Svendsen haft en udfordring med at håndtere forskellige kulturer i gruppen. Men mødespillet har hjulpet med at etablere fælles rammer og et fælles sprog, hvilket hun beskriver som en ekstremt værdifuld indsats. Hun siger: “Jeg er ny, så jeg ville gerne se, hvordan jeg kunne ændre nogle ting, så det har faldet godt hånd i hånd med det her spil. Mødespillet passer rigtig godt til min personlighed og inddragende ledelsesstil. Man hiver folk ind, men man sætter også en struktur og snakker samme sprog.”

Konkrete forbedringer og tidsbesparelse

Marie Louise Brøndum Svendsen fremhæver nogle konkrete ændringer, der er blevet implementeret takket være mødespillet. Teamet har besluttet at ændre mødedagen, etablere en fast mødestruktur og indføre et månedligt møde. Disse ændringer er allerede blevet iværksat, og resultaterne er bemærkelsesværdige. Marie Louise Brøndum Svendsen forklarer: “Tidligere har vi haft en tendens til at bruge for lang tid på, at alle skulle tale om deres idéer osv., men nu kan vi lave vores ugentlige gennemgang per person på under et minut, på grund af dette mødespil.”

Tidsbesparelsen har givet teamet mulighed for at være mere effektive og fokusere på kerneopgaverne. Det har også øget produktiviteten og skabt et mere struktureret mødemiljø.

Marie Louise Brøndum Svendsen er begejstret for de positive resultater og ser frem til at fortsætte med at bruge mødespillet som et værktøj til at styrke samarbejdet i hendes team. Andre team i virksomheden har også allerede taget mødespillet til sig.

Marie Louise Brøndum Svendsen, Team Manager i stor dansk pharma-virksomhed

Mødespillet ‘Optimise regular meetings’ findes på både engelsk og dansk.