Kan man bygge facilitering og dialog ind i et brætspil?

Ja, det kan man! Og spilformatet som ledelsesværktøj giver en fantastisk mulighed for at engagere og sikre ejerskab til de beslutninger, man træffer i fællesskab. 

Facilitering bygget ind i et spil

Facilitering er en mødeteknik, der handler om at gøre det lettere for en forsamlet gruppe at mennesker at udrette det de ønsker. Dialog mellem mennesker skaber bedre beslutninger og flere idéer, og et faciliteret møde kan gøre dialogen lettere, mere struktureret og sikre optimal udnyttelse af gruppedynamikkerne.

En facilitator er typisk en person fx en konsulent – men hos os er det et fagligt, grundigt gennemprøvet brætspil, der sørger for, at alle kommer ligeværdigt til orde og spiller ind på de rigtige tidspunkter.

Faciliteringen i spillet:
 • Er en katalysator for en proces, der gør det lettere for mødedeltagerne at udrette det de ønsker.
 • Giver deltagerne fokus og sikrer en konstruktiv, engagerende og fremadrettet dialog.
 • Giver bedre beslutninger og flere ideer.
 • Forener det bedste fra den autoritære og egalitære mødestil: Det stramme og resultatfokuserede fra den autoritære mødeledelse, og det åbne og involverende fra den egalitære mødestil.
 • Sikrer tydeligt formål, proces, output og tidsstyring.

Spillet omsætter tung viden til konkrete handlingsrettede drøftelser og velinformerede beslutninger

 • I spillet er tung viden om møder kogt ned i dialogøvelser, der struktureret bringer vigtige emner op.
 • Drøftelserne understøttes af associationskort med ord og billeder, der kvalificerer og inspirerer til dialogen inden for et konkret emne.
 • Spillet understøttes af rollekort og en skabelon til beslutningsreferat, der ligeledes bygger på den nyeste viden om møder.

Struktureret proces på spillebrættet skaber et effektivt og logisk indholds-flow i drøftelserne og sikrer at I når i mål

 • Den strukturerede trin-for-trin proces på brættet guider mødedeltagerne fra a til b mest effektivt gennem et logisk flow, hvor det ikke bliver nødvendigt at gå tilbage og genbesøge tidligere drøftelser.
 • Den strukturerede proces optimerer mødets forløb ved at skabe indholds-flow og fælles energi – og minimerer oplevelsen af bøvl og spildtid.
 • Spillebrættet skaber et visuelt overblik over processen på mødet for alle deltagere.

Legende og spillende elementer skaber flow-oplevelse, som giver mulighed for fordybelse og åbner for nye idéer og perspektiver

 • Ved at bruge en spillende og legende tilgang i faciliteringen, får mødedeltagerne mulighed for at opleve en flow-tilstand, hvor man er fordybet, fokuseret og åben for nye perspektiver.
 • Forskning viser, at når vi leger og spiller oplever vi en flow-tilstand, hvor vi glemmer tid og sted, og fordyber os i en aktivitet, samtale eller opgave og alt andet uvedkommende forsvinder.
 • I flow-tilstanden kan man blive kreativ, være åben for læring, opleve mening, og det kan endda være stressdæmpende.

Fysiske remedier og rekvisitter styrker hukommelsen og evnen til at begribe komplicerede sammenhænge

 • Spillets fysiske remedier og rekvisitter bidrager til at mødedeltagerne husker drøftelser, beslutninger og prioriteringer bedre. Det er en værdi ved gode spil, der er meget vanskelig for andre procesværktøjer at matche.
 • Forskning viser, at det er vores hænders evne til at gribe, der har drevet evolutionen af vores hjerne, og vi lærer stadig meget gennem hænderne. De visuelle og flytbare remedier i spillet kan derfor bruges til at forklare og forstå komplicerede sammenhænge.

 

Facilitate spillet ‘Optimér de faste møder’ trækker på det bedste fra den danske virksomhedskultur: ligeværd, samarbejde og inddragelse. Filosofien er, at man på den ene side er seriøs, målbevidst og forretningsorienteret – og på den anden side leger, griner og spiller sig frem til en optimering af møderne.