Sådan udvikler vi Facilitate ledelsesværktøjer

Hos Facilitate udvikler vi plug’n’play ledelsesværktøjer, der giver større arbejdsglæde. Alle værktøjer udvikles fra bunden af vores udviklingsteam – Iben og Mette – der tilsammen har mere end 40 års erfaring med ledelse, organisationsudvikling og udvikling af dialogværktøjer.

Vi samarbejder tæt med eksperter, ledere og et testpanel, når vi udvikler vores værktøjer. Vi har særligt fokus på at have et testpanel med stor diversitet og mangfoldighed, så vi kan sikre, at vores værktøjer er relevante og effektive i alle typer af organisationer, uanset deres faglige områder, kulturer og meget mere.

Når vi udvikler værktøjer til at løse bestemte problemer (som fx MUS-samtaler og effektive møder), så sørger vi altid for at inddrage den seneste forskning og viden inden for det pågældende område.

Alle vores værktøj bygger på en ledelsesfilosofi, som fokuserer på faciliterende og relationel ledelse til at fremme samarbejde gennem dialog og inddragelse. Læs mere her

Vores værktøjer er baseret på FACILITATE-metodens principper og elementer til at skabe dialog, refleksion og handling: Facilitering, gamification, fysiske elementer, stilladsering, Lateral thinking og narrativ tilgang.

Fakta om Facilitates værktøjer:

  • Alle Facilitates ledelsesværktøjer er udviklet og produceret i Danmark
  • Værktøjerne er baseret på den nyeste forskning og viden inden for ledelses- og organisationsudvikling
  • Stor erfaring med udvikling af spillende ledelses- og dialogværktøjer
  • Værktøjerne udvikles og testes i et tæt samarbejde med ledere og medarbejdere

Processen fra idé til færdigt værktøj

Når vi udvikler ledelsesværktøjer hos Faciliate, lader vi os inspirere af Design Thinking-processen og følger dens fem faser:

1. fase: Empathize

I den første fase sætter vi os ind i lederens verden og hverdag ved at undersøge, hvad der optager dem, hvilke udfordringer de står overfor, og hvad der driver dem. Vi bruger forskellige kilder, såsom netværk, egne erfaringer og feedback fra dem, der allerede bruger vores værktøjer, til at indsamle idéer og input.

2. fase: Define

I den næste fase ser vi på, hvilke udfordringer ledere typisk støder på, og hvordan disse udfordringer kan løses gennem en faciliteret dialogproces, som vi kan bygge ind i vores værktøjer. Når vi vælger, hvilke dele af udfordringerne vi vil fokusere på, tager vi hensyn til forskellige kriterier. Vi spørger os selv: Kan problemet løses gennem en dialog, der varer højst 1-2 timer? Er problemet noget, som er relevant for mange forskellige organisationer, og findes der en generisk løsningsproces?

3. fase: Ideate

Når vi har udvalgt og afgrænset problemet, som vi ønsker at løse, begynder idéudviklingen, hvor vi laver de første kreative løsningsforslag. I denne fase indgår også research, hvor vi dykker ned i forskning og undersøgelser inden for det problemområde, som vi ønsker at hjælpe lederne med at løse. Det kan fx handle om møder, samtaler, samarbejde eller implementering.

4. fase: Prototype

I fjerde fase går vi i gang med at lave de første papir-prototyper, som vi trykprøver i vores eget Facilitate-leder-testpanel. Vi afprøver her om problem og løsning hænger sammen, og om de indledende trin i løsningsprocessen virker efter hensigten. Er det for kompliceret eller for simpelt? Er rækkefølgen i processen relevant? Får vores faciliterede dialoger deltagerne til at drøfte de ønskede emner?

5. fase: Test

Når vi har testet papir-prototyperne i vores leder-testpanel og fået feedback, går vi videre til 5. fase. Her udvikler vi en egentlig prototype af værktøjet, hvor vi layouter det og producerer en prototype, der ligner det endelige produkt så meget som muligt i forhold til farver, størrelse, tekst og materialer.

Vi sender prototyperne ud til test i ‘virkeligheden’, og vi udvælger testpersoner og organisationer med forskellige medarbejdergrupper for at sikre, at værktøjet fungerer i mange forskellige typer af organisationer. Vi observerer eller interviewer testpersonerne, afhængigt af værktøjets karakter, for at få den endelige feedback om, hvad der skal justeres for at kunne producere den endelige version.

Når de sidste rettelser er lavet, bliver det endelige layout gjort klar og sendt til trykkeriet.

Få en gratis dialogøvelse til 1:1 samtaler, når du tilmelder dig vores nyhedsbrev