Ledelsestilgangen i Facilitates værktøjer

Faciliterende ledelse

Relationer, tillid og ligeværdig dialog

Facilitates spillende ledelses- og dialogværktøjer tager udgangspunkt i at ledelse sker gennem relationer, hvor tillid og facilitering af ligeværdig dialog og samarbejde er en central ledelseskompetence. Faciliterende og relationel ledelse er altså ikke et adfærdstræk hos lederen, men noget der sker i relationer mellem mennesker, og dermed er det en fælles kapacitet i organisationen. 

 Det betyder, at ledelsesopgaven blandt andet handler om at: 

 • opbygge tillidsfulde, ligeværdige relationer og psykologisk tryghed
 • skabe rammer for og facilitere dialog, som inviterer til samskabelse, læring, vidensdeling og innovation 
 • at sikre at medarbejderne oplever arbejdsglæde, og at deres arbejde er meningsfuldt 
 • sikre et godt arbejdsmiljø – både fysisk og psykisk 
 • visualisere rammer og retning for organisationen på en sådan måde, at andre ønsker at være en del af og bidrage til det. 

Facilitering af dialog, samarbejde og processer

Et vigtigt redskab for at kunne lede relationelt er facilitering af dialoger og samarbejde. Med facilitering som ledelsestilgang skifter lederen rolle fra at være udtænkeren af de bedste ideer, til at være fødselshjælper for at hele teamet/holdet sammen kan udtænke de bedste ideer. Lederen går fra at være den mest interessante på holdet til at være den mest interesserede i holdet.

At facilitere betyder ”at gøre det let”, og en vigtig opgave for den faciliterende leder er, at ”gøre det let” for medarbejderne at samarbejde, finde løsninger sammen, tage ansvar og spille ind med ideer, erfaringer og viden.

Det er netop den rolle vi hos Facilitate bygger ind i spillende ledelsesværktøjer, der hjælper lederen med at facilitere – og giver lederen mere overskud til at lytte og deltage ligeværdigt i dialogen med medarbejderne. 

Den faciliterende leder fokuserer på: 

 • at sætte tydelige rammer, så medarbejderne kender både mål, forventninger, rammer og retning 
 • at hjælpe medarbejderne med at holde fokus på opgaven 
 • at skabe processer (herunder møder og samtaler), der styrker tillid, samarbejde og ansvarlighed 
 • aktivt at sørge for, at alles erfaringer, ideer og holdninger kommer i spil, da ubrugte kompetencer er spildte kompetencer for organisationen 
 • at opøve en samarbejdskultur, hvor medarbejderne bliver gode til at bygge videre på hinandens ideer, og dermed i stand til at skabe noget sammen, som ingen ville kunne skabe alene. 

Empowerment

Samskabelse, ejerskab og meningsfuldhed 

I Facilitate-værktøjerne bliver medarbejderne altid inddraget og inviteret til at byde ind med idéer, løsninger og udviklingstiltag. Det sikrer en høj grad af ejerskab og understøtter, at medarbejderne finder mening i løsningerne, fordi de selv har været med til at skabe dem – også kaldet empowerment ledelse. 

At bedrive empowerment ledelse handler om at styrke medarbejderne til at føle sig motiverede, blive anerkendt for deres arbejde og sammen fejre resultater og milepæle. 

At sætte empowerment i fokus som leder handler om: 

 • at anerkende den enkelte medarbejder. For at kunne anerkende skal man kende sine medarbejdere – Hvad motiverer dem? Hvad giver den enkelte arbejdsglæde? 
 • at vise medarbejderne tillid, og lade dem få stor indflydelse og frihed til at udføre deres opgaver 
 • at have en løbende og åben kommunikation, hvor nye idéer hilses velkomne 
 • at signalere, at det er ok at begå fejl, og sikre at organisationen lærer af fejlene. 
Simple greb

Agil ledelse 

Facilitates ledelses- og dialogværktøjer er fleksible og passer til en agil organisation, hvor du som leder har brug for løbende at kunne justere og motivere afhængig af behov. Facilitate værktøjerne er plug-and-play og kan bruges når behovet opstår, og de kræver ikke en lang forberedelse. Den agile leder kan også plukke i værktøjerne og bruge enkeltelementer afhængig af de behov, der opstår. 

At bedrive empowerment ledelse handler om at styrke medarbejderne til at føle sig motiverede, blive anerkendt for deres arbejde og sammen fejre resultater og milepæle. 

Agil ledelse handler om: 

 • evnen og modet til at læse og respondere på skiftende omstændigheder med et bredt handle-repertoire 
 • at du som leder er hurtig og pragmatisk i din tilgang til ledelse og organisering 
 • at turde slippe tøjlerne og kontrollen en anelse. At være sårbar og tvivle, og invitere medarbejderne ind i en samskabelse af nye løsninger og prøve nye veje. 

Kilder og litteraturliste 

Vis mig værktøjerne

Book et gratis møde på ca. 45 minutter, hvor vi gennemgår værktøjerne og får en snak om, hvordan I kan bruge dem i jeres organisation.

Book virtuelt eller fysisk møde her

Køb værktøjer

Pris pr. stk. 9.000 kr. ekskl. moms

Gratis levering i hele Danmark

Køb værktøjerne her

”Vi benytter billedkortene som en hurtig temperaturmåling på, hvordan det er at være i ApoPro lige nu. Og alle – også dem, der var lidt skeptiske – oplever, at samtalerne i dag giver langt større værdi end tidligere, fordi samtalen lynhurtigt bliver konkret og handlingsorienteret.”

Margit Friis, Head of Marketing & E-commerce, ApoPro

Få en gratis dialogøvelse til 1:1 samtaler, når du tilmelder dig vores nyhedsbrev